Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een waterkerende en/of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Waterkeringen worden ingededeeld in de categoriƫn: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden.


Geometrie


Lijn

Lijn

Zoomniveau

Kleinschalig/midschalig

Grootschalig

Representatie

Ligging van de waterkering

De begrenzingen van de waterkering in de zin van de keur (weergave als samenstel relevante lijnen)


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Waterkering

Lijn of vlak

Nvt

Dam, Dijk, Duin, Hoge gronden


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn (klein-, midschalig)

Geen omschrijving beschikbaar.

Lijn (grootschalig)

Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Subtype Waterkering

Subtype

SubtypeCode

Dijk

1

Dam

2

Duin

3

Kunstwerk

4

Bijzondere waterkerende constructie

5

Hoge grond

6


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

categorie

Indeling van de waterkeringen op basis van de normerende instantie (primair, regionaal, overig).

CategorieKeringen

typeWaterkering

Het type van de waterkering

Initial Value Subtype = 1

Toelichting: Dijk, Dam, Duin, Kunstwerk, bijzondere waterkerende constructie, Hoge grond

SmallInteger

SubtypeFieldKeringen

soortReferentielijn

Aanduiding van het type referentielijn.

TypeReferentielijn


IMWA

Keringen

referentiestelselID

Relatie naar Referentiestelsel

IntegerKeringen

waterstaatswerkWaterkeringID

Relatie naar WaterstaatswerkWaterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen