Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Gegevens die een omschrijving geven van 1 of meer features in een feature dataset. Doet een uitspraak over het moment van inwinning de instantie die de inwinning heeft gedaan en de kwaliteit van de inwinning.

Toelichting

Het gaat hier om metadata die een uitspraak doet over de geometrische informatie van de betreffende features.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


Algemeen

datumInwinning

Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden

Date


Algemeen

inwinnendeInstantie

Organisatie die de bronhouder is of namens de bronhouder de inwinning doet.

InwinnendeInstantie


Algemeen

metendeInstantie

Omschrijving van de instantie / het bureau dat de inmeting heeft gedaan

String


Algemeen

inwinningsMethode

De wijze waarop is ingewonnen.

InwinningsMethode


Algemeen

dimensie

2D / 3D

Dimensie


Algemeen

nauwkeurigheidXY

Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in het x,y vlak

SmallInteger


Algemeen

nauwkeurigheidZ

Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in de z richting

SmallInteger


Algemeen

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

String


Algemeen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

ESRI

Algemeen