Inleiding

Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaanA

AandrijvingPomp

AardOnderhoudsplicht

Afsluitwijzen

B

Bedieningsplichtige

Bedieningsverplichting

Bevaarbaarheidsklassen

BgtStatus

Bronhouder

C

Categorie

CategorieOppervlaktewater

CategorieWaterkeringstelsel

D

Dijkopbouw

Dimensie

E

Eenheidpeil


F

FunctieAfsluitmiddel

FunctieGemaal

FunctieOppervlaktewater

FysiekVoorkomenBegroeidterrein

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

G

GedragGraszode

GrasKwaliteit

GrondsoortZode

HI

InwinnendeInstantie

InwinningsMethode

J

J_N_of_Onbekend

JaNee

JaNeeNvt

K

KleiKwaliteit

KRWstatus

KRWwatertype

L

LeggerStatus

LokatieGrasbekleding

M

MateAangetastOppervlak

MateriaalBekledingAfwerkingslaag

MateriaalBekledingBasismateriaal

MateriaalBekledingGeotextiel

MateriaalBekledingToplaagAsfalt

MateriaalBekledingToplaagBeton

MateriaalBekledingToplaagGras

MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaal

MateriaalBekledingToplaagSteenzetting

MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekleding

MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

MateriaalDrainageBuis

MateriaalGordingen

MateriaalKunstwerk

MateriaalOever

MateriaalTeenbestorting

MateriaalZinkstuk

MetingKwantiteitEenheid

N

Niveau

NormGroep

NormKader

O

Onderhoudsplichtige

Onderlaag

Ontstaanswijze

OrdeScope

OrdeSystematiek

P

PeilgebiedStatus

Percentage

Persistentie

Planstatus

Profielsoort

R

ReferentievlakkenDieptematen


S

SoortKwantiteitsmeting

SoortNatuurlijkeOever

Status

StatusPlus

T

TypeAfvoerAanvoergebied

TypeBekledingconstructie

TypeBekledingLaag

TypeBodemlaag

TypeBrug

TypeConstructieOpbouw

TypeFilterlaag

TypeFunctioneelGebied

TypeFunctioneelGebiedPlus

TypeInvloedslijn

TypeInwinningsmethode

TypeKernopbouw

TypeKruising

TypeKunstwerk

TypeKunstwerkPlus

TypeKwelscherm

TypeMeetnet

TypeOndergrond

TypeOndersteunendWaterdeel

TypeOverbruggingsdeel

TypeOvergangsconstructie

TypePaalIMGeo

TypeParameter

TypePeilgebied

TypePeilmerk

TypeProfiel

TypePut

TypePutPlus

TypeReferentielijn

TypeReferentiestelsel

TypeRegelbaarheid

TypeRegenwaterbuffer

TypeScheiding

TypeSluis

TypeStreefpeil

TypeStuw

TypeVegetatieObjectIMGeo

TypeVerdediging

TypeVispassage

TypeVuilvang

TypeWandconstructie

TypeWater

TypeWaterinrichtingPlus

TypeWaterkerendeConstructie

TypeWaterkeringsectie

TypeWaterkeringstelsel

TypeWaterPlus

TypeWetverordening

UV

Vormen


W

WaarOnwaar

Waterbeheerder

WaterstaatkundigeZonering

WatertypeKwalitatief

WatertypeKwantitatief

WelGeen

WindstreekMuurvlak
AandrijvingPomp

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Aandrijving pomp

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

soortAandrijving

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Vijzelgemaal

2

Centrifugaal

3

Schroefcentrifugaal

4

Schroef

5

Diesel

6

Elektrisch

7

Wind

8

Zonne-energie

9

Axiaal

10

Halfaxiaal

11

Radiaal

97

Ntb

98

Overig

99

OnbekendAardOnderhoudsplicht

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Onderhoudsplicht aard

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Onderhoudsplicht

onderhoudsverplichting

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

hoofdwaterkering

2

waterkering

3

hoofdwatergang

4

watergang

5

kunstwerk

6

bediening afsluitmiddelen (hoofd)waterkering

99

onbekendAfsluitwijzen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Afsluitwijzen

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

soortAfsluitmiddel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

deur

2

schotbalk sponning

3

zandzakken

4

schuif

5

terugslagklep

6

tolklep

97

niet afsluitbaar

98

overig

99

onbekendBedieningsplichtige

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Bedieningsplichtige

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bedieningsplicht

bedieningsplichtige

1Attributen

Omschrijving

Waarde

Waterschap

1

Gemeente

2

Provincie

3

Overig

98Bedieningsverplichting

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Bedieningsverplichting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bedieningsplicht

bedieningsverplichting

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bediening kunstwerk        Bevaarbaarheidsklassen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Bevaarbaarheidsklassen

Herkomst definitie

Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vaarweg

vaarwegKlasse

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

0

I

I

II

II

III

III

IV

IV

Va

Va

Va+zeevaartuigen

Va+zeevaartuigen

Vb

Vb

Vb+zeevaartuigen

Vb+zeevaartuigen

VIa

VIa

VIa+zeevaartuigen

VIa+zeevaartuigen

VIb

VIb

VIb+zeevaartuigen

VIb+zeevaartuigen

VIc

VIc

VIc+zeevaartuigen

VIc+zeevaartuigen
BgtStatus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

BGT Status

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

BGTStatus


FunctioneelGebied

BGTStatus


Kunstwerkdeel

BGTStatus


OnbegroeidTerreindeel

BGTStatus


OndersteunendWaterdeel

BGTStatus


Overbruggingsdeel

BGTStatus


Paal

BGTStatus

1

Put

BGTStatus


VegetatieObject

bgtStatus

1

Verdediging

BGTStatus


Vuilvang

BGTStatus


Waterdeel

BGTStatus
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bestaand
Bronhouder

Naar: Inleiding domeinenBeschrijving

Definitie

Bronhouder

Herkomst definitie

BGT

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Plaatsbepalingspunt

bronhouder

nvt

Waterdeel

bronhouder

nvt

OnbegroeidTerreindeel

bronhouder

nvt

OndersteunendWaterdeel

bronhouder

nvt

BegroeidTerreindeel

bronhouder

nvtAttributen


Categorie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Categorie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast
Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sluis

categorie

nvt

Stuw

categorie

nvt

Tunnel

categorie

nvt

DuikerSifonHevel

categorie

nvt

Gemaal

categorie

nvt

Vispassage

categorie

nvt

Coupure

categorie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Categorie A (primair)

2

Categorie B (primair)

3

Categorie C (primair)

4

Categorie D (primair)

5

Boezemkade (regionaal)

6

Kering langs regionale rivieren en kanalen (regionaal)

7

Compartimenteringskering (regionaal)

8

Voorlandkering en zomerkade (regionaal)

9

Overige waterkering
CategorieOppervlaktewater

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Oppervlakte water categorieën

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

categorieOppwaterlichaam

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

primair

2

secundair

3

tertiair

98

overigCategorieWaterkeringstelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Categorie Waterkeringstelsel

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

categorieWaterkeringstelsel

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Primair

2

Regionaal

98

Overig
Dijkopbouw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden):

gk:        geen klei, alleen zand

kl:        kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding

kk:        kleikern (geen zand)

zs:          zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen        kleilaag of kleikern)

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

typeDijkopbouw

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

kk

kleikern (geen zand)

gk

geen klei, alleen zand

zs

zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern)

kl

kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding
Dimensie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Dimensie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

dimensie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

2

2D

3

3D
Eenheidpeil

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Eenheidpeil

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Streefpeil

eenheid

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

mNAP
FunctieAfsluitmiddel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Functies voor afsluitmiddelen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel        

functieAfsluitmiddel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Inlaat

2

Aflaat

3

In- en aflaat

4

Kerend

99

Onbekend
FunctieGemaal

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Functie Gemaal

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Gemaal

functieGemaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Aanvoergemaal

2

Afvoergemaal

3

Opmaling

4

Onderbemaling

5

Af- en Aanvoergemaal

6

Noodpomp

7

Onderbemaling / opmaling

8

Doorspoelgemaal

99

OnbekendFunctieOppervlaktewater

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Functies voor oppervlaktewateren

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObjectGroepering

functieOppervlaktewaterdeel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Water voor karperachtigen

2

Water voor zalmachtigen

3

Water voor schelpdieren

7

Basiskwaliteit

8

Middelste ecologische doelstelling

9

Hoogste ecologische doelstelling

10

Ecologische doelstelling, niet nader gespecificeerd

15

Landschappelijke functie

20

Drinkwater direct

21

Drinkwater oeverinfiltratie

22

Drinkwater overig infiltratie

23

Water voor verdrenking

24

Beregingswater

25

Zwemwater

26

Recreatiewater

27

Sierwater (stedelijk gebied)

30

Sportvisserij

31

Beroepsvisserij

40

Olie- en gaswinning

41

Zandwinning

42

Grindwinning

43

Energievoorziening

50

Scheepvaart, beroeps

51

Scheepvaart, recreatie

52

Jachthavens

53

Woonschepen, ligplaats

55

Peilbeheersing, agrarisch

56

Peilbeheersing, bebouwing

60

Leveren van koelwater

61

Leveren van proceswater

62

Leveren van gasbronwater

63

Leveren van was- en spoelwater

70

Ontvangen van polderwater

71

Ontvangen van boezemwater

72

Ontvangen van kwelwater

73

Ontvangen van regenwater

74

Ontvangen van perceelwater

75

Ontvangen van koelwater

76

Ontvangen van gasbronwater

77

Ontvangen van was- en spoelwater

78

Ontvangen van effluenten

79

Ontvangen van huishoudelijk afvalwater

80

Ontvangen van industrieel afvalwater

81

Ontvangen van rioolwater

82

Ontvangen van regenwaterlozingen

83

Ontvangen van overstortwater

84

Ontvangen van infiltratiewater

93

Waternatuur

94

Verweven

95

Indicatief te realiseren verbinding met functie verweven

96

Kano vaarwater

97

Ontvangen van slib

98

Ontvangen van puin

99

Geen functie of onbekende functieFysiekVoorkomenBegroeidterrein

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Fysiek voorkomen begroeid terrein

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel        

BGTFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

loofbos

2

gemengd bos

3

naaldbos

4

heide

5

struiken

6

houtwal

7

duin

8

grasland overig

9

moeras

10

rietland

11

kwelder

12

fruitteelt

13

boomteelt

14

bouwland

15

grasland agrarisch

16

groenvoorziening

17

transitie
FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

plusFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

akkerbouw

2

braakliggend

3

vollegrondsteelt

4

bollenteelt

5

bosplantsoen

6

gras- en kruidachtigen

7

planten

8

struikrozen

9

heesters

10

bodembedekkers

11

laagstam boomgaarden

12

hoogstam boomgaarden

13

wijngaarden

14

klein fruit

15

griend en hakhout

16

open duinvegetatie

17

gesloten duinvegetatie
FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenonbegroeidterrein

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OnbegroeidTerreindeel

BGTFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

erf

2

gesloten verharding

3

open verharding

4

half verhard

5

onverhard

6

zand

7

transitie
FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OnbegroeidTerreindeel

plusFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

strand en strandwal

2

zandverstuiving

3

asfalt

4

cementbeton

5

kunststof

6

betonstraatstenen

7

gebakken klinkers

8

tegels

9

sierbestrating

10

beton element

11

grasklinkers

12

schelpen

13

puin

14

grind

15

gravel

16

boomschors

17

zand
GedragGraszode

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Gedrag Graszode

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

gedragGraszodeBuitentalud

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Goed

2

Onvoldoende

99

Onbekend
GrasKwaliteit

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Gras Kwaliteit

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

grasKwaliteit

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Voldoet

2

Voldoet nietGrondsoortZode

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Grondsoort Zode

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

grondsoortZode

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Klei

2

ZandInwinnendeInstantie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Inwinnende instantie

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

inwinnendeInstantie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

W0151

Waterschap Groot Salland

W0152

Waterschap Rijn en IJssel

W0155

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

W0372

Hoogheemraadschap van Delfland

W0539

Waterschap De Dommel

W0585

Waterschap Roer en Overmaas

W0616

Hoogheemraadschap van Rijnland

W0621

Waterschap Rivierenland

W0636

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

W0638

Waterschap Peel en Maasvallei

W0646

Waterschap Hunze en Aa's

W0647

Waterschap Noorderzijlvest

W0648

Waterschap Reest en Wieden

W0650

Waterschap Zuiderzeeland

W0651

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

W0652

Waterschap Brabantse Delta

W0653

Wetterskip Fryslân

W0654

Waterschap Aa en Maas

W0655

Waterschap Hollandse Delta

W0656

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

W0659

Waterschapsbedrijf Limburg

W0661

Waterschap Scheldestromen

W0662

Waterschap Vallei en Veluwe

W0663

Waterschap Vechtstromen
InwinningsMethode

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

InwinningsMethode

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

inwinningsMethode

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

terrestisch

2

laser

3

fotogrammetrisch

4

panoramabeelden

5

digitaliseren

6

scannen

7

bouwtekening

8

geconstrueerd

9

transitie
J_N_of_Onbekend

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Ja, nee of onbekend

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BekledingConstructie

onderhoudOpPeil

nvt

DuikerSifonHevel

indPeilRegulPeilScheidend

nvt

Doorstroomopening

indicatieDoorvaarbaarheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

j

ja

n

nee

o

onbekendJaNee

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Ja of nee

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

opTalud

BegroeidTerreindeel

inOnderzoek


Bergingsgebied

bijWetVastgesteld


Gemaal

filterUitstroming


HydroObject

ruimtelijkeAfbakeningBekend


HydroObject

getijdeBeinvloed

n

KRWOppwStilstaand

onttrekkingVoorMenselijkeCons

n

KRWOppwStromend

onttrekkingVoorMenselijkeCons

n

Kunstwerkdeel

IndicatieWaterkerend


OnbegroeidTerreindeel

opTalud


OnbegroeidTerreindeel

inOnderzoek


OndersteunendWaterdeel

inOnderzoek


Plaatsbepalingspunt

inOnderzoek

j

Referentiepunt

fysiekAanwezig


Regenwaterbuffer

infiltratievoorziening


Regenwaterbuffer

bodemafdichting


Sluis

filterUitstroming


Stuw

filterUitstroming


ToplaagSteenzetting

ingewassen


Waterdeel

inOnderzoekAttributen

Waarde

Omschrijving

j

ja

n

nee
JaNeeNvt

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Ja Nee Nvt

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Coupure

indicatieWaterkerend

nvt

DuikerSifonHevel

indicatieWaterkerend

nvt

Gemaal

indicatieWaterkerend

nvt

Sluis

indicatieWaterkerend

nvt

Stuw

indicatieWaterkerend

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Ja

2

Nee

3

Niet van toepassingKleiKwaliteit

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Klei Kwaliteit

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalSteenzetting

kleikwaliteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Goed erosiebestendig

2

Matig erosiebestendig

3

Slecht erosiebestendig: er is geen rekenkundige reststerkte van de kleilaag.
KRWstatus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

KRWstatus

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KRWOppwStilstaand

statusKRW

nvt

KRWOppwStromend

statusKRW

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

K

Kunstmatig

N

Natuurlijk

S

Sterk veranderd
KRWwatertype

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

KRWwatertype

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KRWOppwStilstaand

typologieHuidig

nvt

KRWOppwStilstaand

typologieRefNatuurlijk

nvt

KRWOppwStromend

typologieHuidig

nvt

KRWOppwStromend

typologieRefNatuurlijk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

K0

Territoriaal kustwater buiten 1-mijlzone

K1

Open polyhalien kustwater

K2

Beschut polyhalien kustwater

K3

Euhalien kustwater

M1a

Zoete gebufferde sloten

M1b

Niet-zoete gebufferde sloten

M2

Zwak gebufferde sloten (poldersloten)

M3

Gebufferde (regionale) kanalen

M4

Zwak gebufferde (regionale) kanalen

M5

Ondiep lijnvormig water, open verbinding met rivier/ geïnundeerd

M6a

Grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart

M6b

Grote ondiepe kanalen met scheepvaart

M7a

Grote diepe kanalen zonder scheepvaart

M7b

Grote diepe kanalen met scheepvaart

M8

Gebufferde laagveensloten

M9

Zwak gebufferde hoogveen sloten

M10

Laagveen vaarten en kanalen

M11

Kleine ondiepe gebufferde plassen

M12

Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen)

M13

Kleine ondiepe zure plassen (vennen)

M14

Grote ondiepe gebufferde plassen

M16

Diepe gebufferde meren

M17

Diepe zwakgebufferde meren

M18

Diepe zure meren

M19

Diepe meren in open verbinding met rivier

M20

Matig grote diepe gebufferde meren

M21

Grote diepe gebufferde meren

M22

Kleine ondiepe kalkrijke plassen

M23

Grote ondiepe kalkrijke plassen

M24

Diepe kalkrijke meren

M25

Ondiepe laagveenplassen

M26

Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen

M27

Matig grote ondiepe laagveenplassen

M28

Diepe laagveenmeren

M29

Matig grote diepe laagveenmeren

M30

Zwak brakke wateren

M31

Kleine brakke tot zoute wateren

M32

Grote brakke tot zoute meren

O1

Estuarium met beperkt getijverschil

O2

Estuarium met matig getijverschil

R1

Droogvallende bron

R2

Permanente bron

R3

Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zand

R4

Permanente langzaam stromende bovenloop op zand

R5

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand

R6

Langzaam stromend riviertje op zand/klei

R7

Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei

R8

Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei

R9

Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem

R10

Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem

R11

Langzaam stromende bovenloop op veenbodem

R12

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodem

R13

Snelstromende bovenloop op zand

R14

Snelstromende middenloop/benedenloop op zand

R15

Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem

R16

Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind

R17

Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem

R18

Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodemLeggerStatus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Status legger

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

LeggerWatersysteem

statusLeggerWatersysteem

nvt

Waterdeel

statusLeggerWatersysteem

nvt

NormGeparamProfiel

statusLeggerWatersysteem

nvt

Onderhoudsplicht

statusLeggerWatersysteem

nvt

Bedieningsplicht

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

LeggerWaterveiligheid

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

OndersteunendWaterdeel

statusLeggerWatersysteem

nvt

NormGeparamProfiel

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

BekledingConstructie

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

Bedieningsplicht

statusLeggerWatersysteem

nvt

Onderhoudsplicht

statusLeggerWaterveiligheid

nvt


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vastgesteld

2

Gewijzigd

3

Verwijderd

4

Niet van toepassing

5

In ontwerp
LokatieGrasbekleding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Lokatie Grasbekleding

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalGras

lokatieGrasbekleding

nvt

ToplaagGras

lokatieGrasbekleding

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Buitentalud

2

Binnentalud
MateAangetastOppervlak

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Mate Aangetast Oppervlak

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Domein nog niet beschikbaar onderdeel WTI
MateriaalBekledingAfwerkingslaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding afwerkingslaag

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afwerkingslaag

typeMateriaalBekleding

nvt


Attributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalBekledingBasismateriaal

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

MateriaalBekleding Basismateriaal

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

44

Klei

45

Veen
MateriaalBekledingGeotextiel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Geotextiel

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Geotextiel

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

42

Vlies

43

Weefsel
MateriaalBekledingToplaagAsfalt

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Asfaltbekleding

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfalt

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Asfaltbeton

2

Mastiek

3

Dicht steenasfalt

4

Open prefab steenasfaltmatten evt. met wapening, op geotextiel

5

Open steenasfalt

6

Zandasfalt (tijdelijk of in onderlaag)

7

Breuksteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)

8

Baksteen/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)

9

Breuksteen gepenetreerd met asfalt (patroonpenetratie)
MateriaalBekledingToplaagBeton

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding toplaag beton

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagBetonbekleding

typeMateriaalBekleding

nvt


Attributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

OnbekendMateriaalBekledingToplaagGras

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Gras

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

21

Gezaaid gras

22

Graszoden en graszaad/zoden in kunststofmatten
MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaal

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding toplaag losgestort materiaal

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagLosgestortMateriaal

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

OnbekendMateriaalBekledingToplaagSteenzetting

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Steenzetting

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

10

Betonblokken met afgeschuinde hoeken met gaten erin

11

Betonblokken zonder openingen

12

Open blokkenmatten, afgestrooid met granulair materiaal

13

Blokkenmatten zonder openingen als drager materiaal

14

Betonplaten van cementbeton of gesloten colloïdaal beton

15

Colloïdaal beton (open structuur)

16

Betonplaten (prefab)

17

Betonnen doorgroeistenen

18

Grasbetontegels

19

Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (vol en zat)

20

Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (patroonpenetratie)

23

Bestorting van grof grind en andere granulaire materialen

24

Grof granulair materiaal danwel breuksteen verpakt in gaas

25

Fijn granulair materiaal danwel zand/grind verpakt in gaas

26

Breuksteen (stortsteen)

27

Gezette basalt

28

Gezette polygoonvormige betonzuilen

29

Gezette natuursteen

30

Kruidenvegetatie

31

Koperslak

32

Hoogovenslakken

33

Bak-/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol+zat)/basalt+asfalt

34

Blokkenmatten zonder openingen met of zonder geotextiel

35

Fijn granulair materiaal c.q. breuksteen verpakt in geotextiel
MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekleding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding toplaag verpakte bekleding

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagVerpakteBekleding

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Uitvul Filter Vlijlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Filterlaag

typeMateriaalBekleding

nvt

VlijlaagUitvullaag

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

36

Gebakken steen

37

Zand

38

Zandasfalt

39

Grind

40

Puin

41

Mijnsteen
MateriaalDrainageBuis

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal DrainageBuis

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Drainagebuis        

typeMateriaalDrainagebuis

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

PVC

2

Polyethyleen

3

Polypropyleen

4

Aardewerk

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalGordingen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal Gordingen

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Beton

2

Staal

3

Hout

99

OnbekendMateriaalKunstwerk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materialen voor kunstwerken

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

typeMateriaalAfsluitmiddel

nvt

Aquaduct

soortMateriaal

nvt

Brug

soortMateriaal

nvt

DuikerSifonHevel

soortMateriaal

nvt

Stuw

soortMateriaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aluminium

2

asbestcement

3

beton

4

gegolfd plaatstaal

5

gewapend beton

6

gietijzer

7

glad staal

8

glas

9

grasbetontegels

10

hout

11

ijzer

12

koper

13

kunststof

14

kunststoffolie

15

kurk

16

lood

17

metselwerk

18

plaatstaal

19

puinsteen

20

PVC

21

staal

22

steen

23

voorgespannen beton

24

riet en/of biezen

25

zand

26

gips

28

roestvrij staal

27

gres

29

veen

30

klei

31

lokale bodemsoort
MateriaalOever

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructie

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OndersteunendWaterdeel

soortMateriaalOever

nvt

Verdediging

soortMateriaalOever

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aluminium

2

asbestcement

3

beton

4

gegolfd plaatstaal

5

gewapend beton

6

gietijzer

7

gips

8

glas

9

grasbetontegels

10

hout

11

ijzer

12

koper

13

kunststof

14

kunststoffolie

15

kurk

16

lood

17

metselwerk

18

plaatstaal

19

puinsteen

20

PVC

21

staal

22

steen

23

voorgespannen beton

24

riet en/of biezen

30

hardhouten eiken

31

hardhouten azob

32

hardhouten acacia

33

hardhouten overig

40

zachthout grenen

41

zachthout vuren

42

zachthout overig

50

stortsteen

51

schanskorf

52

kunststofmat

53

graskeien

98

overig

99

onbekendMateriaalTeenbestorting

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal teenbestorting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Teenbestorting

typeMateriaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalZinkstuk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Materiaal Zinkstuk

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Zinkstuk

typeMateriaalZinkstuk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Rijsscherm

98

Overig
MetingKwantiteitEenheid

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Meting kwantiteit eenheid

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingKwantiteit

eenheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Meter
Niveau

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Niveau

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

niveau

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

op maaiveld

2

boven maaiveld

3

onder bodem/maaiveld
NormGroep

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Norm Groep

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normGroep

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Landelijke normering primaire waterkeringen

2

Normering regionale waterkeringen

3

Normering overige waterkeringen
NormKader

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Norm Kader

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normKader        

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterwet

2

Provinciale verordening

3

Omgevingsverordening

4

Waterverordening

5

Keurverordening
Onderhoudsplichtige

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Onderhoudsplichtige

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Onderhoudsplicht

onderhoudsplichtige

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterschap

2

Gemeente

3

Provincie

4

Aanliggende eigenaar
Onderlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Onderlaag

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

onderlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Geotextiel

2

Filter

3

KleiOntstaanswijze

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Ontstaanswijze

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ontstaanswijze

nvt

HydroObject

ontstaanswijze

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Natuurlijk

2

Door de mens gemaakt
OrdeScope

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Scope van de bepaling van de ordeCode.

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ordeScope

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Unie van Waterschappen / subwerkgroep Geo-informatie
OrdeSystematiek

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ordeSystematiek

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Leidraden Afvoergebieden
PeilgebiedStatus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Status Peilgebied

Herkomst definitie

IRIS

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

PeilgebiedPraktijk

statusPeilgebied

1

PeilgebiedVigerend

statusPeilgebied

4

PeilafwijkingGebied

statusPeilgebied

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Praktijk

2

Ontwerp

3

Vigerend interim

4

Vigerend definitief

98

Overig

99

Onbekend
Percentage

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Percentage

Herkomst definitie

nvt

Type domein

RangeDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

nvtAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

korrelverdelingZandlaag

nvt

Basismateriaal

korrelverdelingKleilaag

nvt

ToplaagAsfalt

gewenstPercentageMortel

nvt

ToplaagAsfalt

percentageBitumen

nvt

ToplaagAsfalt

percentageHolleruimte

nvt

ToplaagAsfalt

percentageZand

nvt

ToplaagAsfalt

percentageSteenslagGrind

nvt

ToplaagAsfalt

percentageVulstof

nvt

ToplaagSteenzetting

relatiefOpenOppervlak

nvtAttributen

Niet van toepassing
Persistentie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Persistentie

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

persistentie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

droog

2

kortstondig

3

afwisselend

4

continue
Planstatus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Planstatus

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

IMWA_GeoObject

statusObject

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

planvorming

3

gerealiseerd

4

buiten bedrijf

5

niet meer aanwezig

7

Te verwijderen

99

onbekend
ProfielSoort

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Profiel soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MeetlocatieProfiel

soortProfiel

nvt

NormGeparamProfiel

soortProfiel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

profiel oppervlaktewater

2

geotechnisch profiel

3

dwarsprofiel waterkering

4

lengteprofiel waterkering

5

dwarsprofiel oppervlaktewater

6

lengteprofiel oppervlaktewater
ReferentievlakkenDieptematen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Referentievlakken voor dieptematen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MeetlocatieProfiel

referentievlak

nvt

NormGeparamProfiel

referentievlak

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

NAP

2

KP (Kanaalpeil)

3

SP (Stuwpeil)

4

MP (Meerpeil)
SoortKwantiteitsmeting

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort Kwantiteitsmeting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingKwantiteit

soortKwantiteitsmeting

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

999

Vrije keuzelijst
SoortNatuurlijkeOever

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort Natuurlijke Oever

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NatuurvriendelijkeOever

soortNatuurvriendelijkeOever

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

999

Vrije keuzelijst
Status

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Status

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

bestaand
StatusPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Statusplus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

plan

2

historie
TypeAfvoerAanvoergebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeAfvoerAanvoergebied

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

soortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bemalingsgebied

2

Afvoergebied

3

Deelstroomgebied

4

Afwateringsgebied

5

Afwateringseenheid

98

Overig
TypeBekledingConstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type bekledingconstructie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BekledingConstructie

soortBekledingconstructie

nvt
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Gras

2

Steenzetting

3

Asfaltbekleding

4

Betonbekleding

5

Losgestort materiaal

6

Verpakte bekleding

98

Overig

99

Onbekend
TypeBekledingLaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type BekledingLaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Filterlaag

typeBekledingLaag

3

Toplaag

typeBekledingLaag

1

Afwerkingslaag

typeBekledingLaag

7

VlijlaagUitvullaag

typeBekledingLaag

2

Geotextiel

typeBekledingLaag

5

Slijtlaag

typeBekledingLaag

6

Basismateriaal

typeBekledingLaag

8Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Toplaag

2

Uitvullaag

3

Filter

4

Vlijlaag

5

Geotextiel

6

Basismateriaal

7

Afwerkingslaag

8

Slijtlaag
TypeBodemlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Bodemlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bodemlaag

typeBodemlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Nog geen domein beschikbaar
TypeBrug

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Brug soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Brug

soortOverspanning

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vrije overspanning

2

overspanning via tussenpunten

3

overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel

4

overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten

98

overig

99

onbekend
TypeConstructieOpbouw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Constructie Opbouw

Herkomst definitie

WTI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfalt

typeConstructieOpbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Enkele asfaltlaag

2

Dubbele asfaltlaag, goede hechting

3

Dubbele asfaltlaag, onvoldoende hechting
TypeFilterlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Filterlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Filterlaag

typeFilterlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

36

Gebakken steen

37

Zand

38

Zandasfalt

39

Grind

40

Puin

41

Mijnsteen
TypeFunctioneelGebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebied

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

kering

2

niet-bgt
TypeFunctioneelGebiedPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebiedPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bedrijvigheid

2

natuur en landschap

3

landbouw

4

bewoning

5

infrastructuur verkeer en vervoer

6

infrastructuur waterstaatswerken

7

waterBergingsgebied

8

maatschappelijke en/of publieksvoorziening

9

recreatie

10

begraafplaats

11

functioneel beheer

12

recreatie: speeltuin

13

recreatie: park

14

recreatie: sportterrein

15

recreatie: camping

16

recreatie: bungalowpark

17

recreatie: volkstuin

18

functioneel beheer: hondenuitlaatplaats

19

bushalte

20

carpoolplaats

21

benzinestation

22

verzorgingsplaats
TypeInvloedslijn

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Invloedslijn

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Invloedslijn

typeInvloedslijn

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Piping

2

Macrostabiliteit

3

Zettingsvloeiing
TypeInwinningsmethode

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeInwinningsmethode

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Plaatsbepalingspunt

inwinningsMethode

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

terrestrisch

2

laser

3

fotogrammetrisch

4

panoramabeelden

5

digitaliseren

6

scannen

7

bouwtekening

8

geconstrueerd

9

transitie
TypeKernopbouw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Kernopbouw

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kernopbouw

typeKernopbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zanddijk

2

Zanddijk met kleikern
TypeKruising

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKruising

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Aquaduct

typeKruising

1

Brug

typeKruising

2

DuikerSifonHevel

typeKruising

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Aquaduct

2

Brug

3

Duiker

4

Sifon

5

Hevel

6

Bypass
TypeKunstwerk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

soortKunstwerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

hoogspanningsmast

2

Gemaal

3

perron

4

Sluis

5

strekdam

6

steiger

7

Stuw

8

transitie

9

niet-bgt
TypeKunstwerkPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerkPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

keermuur

2

overkluizing

3

duiker

4

faunavoorziening

5

Vispassage

6

Bodemval

7

coupure

8

ponton

9

voorde
TypeKwelscherm

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Kwelscherm

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kwelscherm

typeKwelscherm

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Kleikist

3

Neopreenscherm
TypeMeetnet

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort meetnet

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Meetnet

soortMeetnet

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

gewasbeschermingsmiddelen meetnet

2

meetnetzwemwaterkwaliteit

3

chloride meetnet

4

verdroging

5

calamiteiten (hoogwater/waterschaarste)
TypeOndergrond

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Ondergrond

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

typeOndergrond

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zand

2

Kleilaag

3

Kleikern

98

Overig
TypeOndersteunendWaterdeel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeOndersteunendWaterdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OndersteunendWaterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

oever, slootkant

2

slik

3

transitie
TypeOverbruggingsdeel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeOverbruggingsdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Overbruggingsdeel

typeOverbruggingsdeel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

dek

2

landhoofd

3

pijler

4

sloof

5

pyloon
TypeOvergangsconstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Overgangsconstructie

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

TeenOvergangsconstructie

typeOvergangsconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

a0: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

2

a1: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

3

b0: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

4

b1: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

5

c0: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

6

c1: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)
TypePaalIMGeo

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Paal IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Paal

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

lichtmast

2

telpaal

3

portaal

4

verkeersregelinstallatie

5

verkeersbord

6

poller

7

haltepaal

8

vlaggenmast

9

afsluitpaal

10

praatpaal

11

hectometerpaal

12

dijkpaal

13

drukknoppaal

14

grensmarkering
TypeParameter

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

SoortParameter

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NormGeparamProfielWaarde

soortParameter

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bodembreedte

2

bodemhoogte benedenstrooms

3

bodemhoogte bovenstrooms

4

breedte plasberm linkerzijde

5

breedte plasberm rechterzijde

6

hoogte insteek linkerzijde

7

hoogte insteek rechterzijde

8

hoogte plasberm linkerzijde

9

hoogte plasberm rechterzijde

10

taludhelling linkerzijde

11

taludhelling rechterzijde

12

taludhelling plasberm linkerzijde

13

taludhelling plasberm rechterzijde
TypePeilgebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Peilgebied soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied        

soortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aanvoerpeilgebied

2

afvoerpeilgebied

3

aan- en afvoerpeilgebied

4

bemalen

5

onderbemalen

6

gestuwd

7

opgemalen

8

natuurlijk
TypePeilmerk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort peilmerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Peilmerk

soortPeilmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bout (Eigen)

2

Plaatje

3

NAP Bout

4

Constructie

5

Grondslagpunt

TypeProfiel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Profiel soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingProfielPunt

soortMeetpunt


KenmerkendeProfiellijn

typeProfielKenmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving


Waarde

Omschrijving

1

linker insteek landzijde


50

linker teen plasberm

2

rechter insteek landzijde


51

linker insteek plasberm

3

linker insteek rivierzijde


52

rechter insteek plasberm

4

rechter insteek rivierzijde


53

rechter teen plasberm

5

linker bodem landzijde


60

kruin berm binnenwaarts

6

rechter bodem landzijde


61

kruin berm buitenwaarts

7

as bodem landzijde


62

insteek buitenberm

8

linker bodem rivierzijde


63

insteek binnenberm

9

rechter bodem rivierzijde


64

insteek sloot (waterkeringzijde)

10

as bodem rivierzijde


65

waterbodem (waterkeringzijde)

11

begin berm landzijde


66

waterbodem (polderzijde)

12

eind berm landzijde


67

insteek sloot (polderzijde)

13

begin berm rivierzijde


68

verkeersbelasting kant buitenwaarts

14

eind berm rivierzijde


69

verkeersbelasting kant binnenwaarts

15

teen dijk binnenwaarts


70

insteek sloot buitendijks (buitenzijde)

16

teen dijk buitenwaarts


71

insteek sloot buitendijks (waterkeringzijde)

17

kruin binnenzijde


72

insteek geul

18

kruin buitenzijde


73

teen geul

19

kruin midden


74

waterbodem sloot buitendijks (waterkeringzijde)

23

begin profiel


75

waterbodem sloot buitendijks (buitenzijde)

24

linker insteek


76

maaiveld binnenwaarts

25

linker bodem


77

maaiveld buitenwaarts

26

as bodem


78

verdichting binnenzijde

27

rechter bodem


79

verdichting buitenzijde

28

rechter insteek


80

intrede piping

29

eind profiel


81

uitreding piping

30

plasberm


98

overig

31

linkeroever lengteprofiel


99

onbekend

32

rechteroever lengteprofielTypePut

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypePut

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

BGTType

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

niet-bgt
TypePutPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypePutPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

benzine- / olieput

2

brandkraan / -put

3

drainageput

4

inspectie- / rioolput

5

kolk

6

waterleidingput
TypeReferentielijn

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Referentielijn

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bijzondere waterkerende constructie

soortReferentielijn

2

Dam

soortReferentielijn

2

Dijk

soortReferentielijn

2

Duin

soortReferentielijn

2

Hoge grond

soortReferentielijn

1

Kunstwerk

soortReferentielijn

3

Waterkering

soortReferentielijn

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Buitenkruinlijn

2

Middenkruinlijn

3

Geen eenduidige referentielijn
TypeReferentiestelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Referentiestelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Referentiestelsel

typeReferentiestelsel

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Hectometrering

2

Kilometrering
TypeRegelbaarheid

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Regelbaarheid soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

soortRegelbaarheid

nvt

Stuw

soortRegelbaarheid

nvt

Vuilvang

soortRegelbaarheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

niet regelbaar (vast)

2

regelbaar, niet automatisch

3

regelbaar, automatisch

4

handmatig

98

overig
TypeRegenwaterbuffer

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Regenwaterbuffer

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Regenwaterbuffer

soortRegenwaterbuffer

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

gecombineerd

2

landelijk

3

stedelijk
TypeScheiding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeScheiding

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

muur

2

kademuur

3

geluidsscherm

4

damwand

5

walbescherming

6

hek

7

transitie

8

niet-bgt
TypeSluis

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Sluis soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sluis

soortSluis

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

keersluis

2

uitwateringssluis/spuisluis

3

inlaatsluis

4

schutsluis naar een zijde

5

schutsluis naar twee zijden

6

keersluis naar twee zijden

7

damsluis

98

overig
TypeStreefpeil

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

SoortStreefpeil

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Streefpeil

soortStreefpeil

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Vast

2

Winter

3

Zomer

4

Dynamisch ondergrens

5

Dynamisch bovengrens

6

Dynamisch ondergrens zomer

8

Dynamisch bovengrens zomer

9

Dynamisch ondergrens winter

10

Dynamisch bovengrens winter

11

Schouw

99

Onbekend
TypeStuw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Stuw_soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Stuw

soortStuw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

schotbalkstuw

2

stuw met schuif

3

stuw met klep

4

segmentstuw

5

cascadestuw

6

hevelstuw

7

meetstuw

8

meetschot

9

stuw met contra-gewicht

10

inlaat- en/of aflaatstuw

11

overlaat

12

drijverstuw

13

trommelstuw

20

gronddamstuw

21

stuwbak

22

tuimel- of kantelstuw

23

balgstuw

24

brievenbusstuw

25

knijpstuw

26

conserveringstuw

99

onbekend
TypeVegetatieObjectIMGeo

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type VegetatieObject IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

VegetatieObject

bgtType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

boom

2

haag
TypeVerdediging

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Verdediging soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

soortVerdediging

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

wiepen

2

betuining

3

(perkoen)paaltjes

4

taludbekleding

5

bodembekleding

6

talud- en bodembekleding

7

keer- of kademuur

8

damwand

9

cascades (stroombrekers)

10

woelbak

11

krib

12

strekdam

13

tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken)

14

beschoeiing

15

De muraltmuur

99

overig

23

balgstuw

24

brievenbusstuw

25

knijpstuw

26

conserveringstuw

98

overig
TypeVispassage

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vispassage soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vispassage

soortVispassage

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vislift

2

vistrap

3

aalpijp

4

vissluis

5

deniltrap

6

bekkentrap

98

overig

99

onbekend
TypeVuilvang

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vuilvang soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortVuilvang

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vangbalk

2

krooshek

98

overig

99

onbekend
TypeWandconstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Wandconstructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Wandconstructie

typeWandconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Diepwand

3

Keermuur

4

Oeverbescherming

5

Kademuur

6

Kwelscherm
TypeWater

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWater

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

zee

2

waterloop

3

watervlakte

4

greppel, droge sloot

5

transitie
TypeWaterinrichtingPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWaterinrichtingPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortWaterinrichtingselement

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vuilvang
TypeWaterkerendeConstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkerende Constructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Coupure

typeWaterkerendeConstructie

nvt

DuikerSifonHevel

typeWaterkerendeConstructie

nvt

FlexibeleWaterkering

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Gemaal

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Kistdam

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Sluis

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Stuw

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Wandconstructie

typeWaterkerendeConstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Type I: zelfstandig waterkerend

2

Type II: waterkerend in combinatie met grondconstructie

3

Type III: waterkerend bij falen van een andere constructie

4

Type IV: tast bij falen de functie van de waterkering aan
TypeWaterkeringsectie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringsectie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringSectie

typeWaterkeringsectie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Toetsspoorsectie

2

Toetsresultaatsectie

3

Ondergrondsectie

4

HWBP projectsectie

5

Inspectievak
TypeWaterkeringstelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringstelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

typeWaterkeringstelsel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Dijkring

2

Verbindende waterkering

3

Dijktraject
TypeWaterPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWaterPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

rivier

2

sloot

3

kanaal

4

beek

5

gracht

6

bron

7

haven

8

meer, plas, ven, vijver
TypeWetverordening

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Wetverordeningtype

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Beschermingszone        

typeWetOfVerordening

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

onderhoudsplicht

2

keurontheffing

3

ontvangstplicht

4

meld- en registratieplicht

7

keurzone

10

waterakkoord

11

peilbesluit

12

peilafwijking

13

vergunning tot lozing, onttrekking, afvoer, aanvoer

20

zakelijk recht

21

gebruiksovereenkomst

22

beheersovereenkomst

31

vergunning krachtens de WVO

32

alg regelgeving krachtens de WVO ter regulering van lozingen

33

gemeentelijke lozingsverordening

34

AMvB op grond van WVO

35

ministerieel besluit op grond van WVO

36

meetbeschikking heffing

41

verkeersbesluit

42

ontheffing verkeersbesluit
Vormen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vormen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

DuikerSifonHevel

vormKoker

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Rond

2

Driehoekig

3

Rechthoekig

4

Eivormig

5

Ellipsvormig

6

Paraboolvormig

7

Trapeziumvormig

8

Heulprofiel

9

Muilprofiel

10

Langwerpig

11

Scherp

99

Onbekend
WaarOnwaar

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Waar Onwaar

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde1

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde2

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde3

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde4

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

Onwaar

1

Waar
Waterbeheerder

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Waterbeheerder

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

2

Wetterskip Fryslân

7

Waterschap Rijn en IJssel

9

Waterschap Rivierenland

11

Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

12

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

13

Hoogheemraadschap van Rijnland

14

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

15

Hoogheemraadschap van Delfland

25

Waterschap Brabantse Delta

27

Waterschap De Dommel

30

Waterschapsbedrijf Limburg

33

Waterschap Hunze en Aa's

34

Waterschap Noorderzijlvest

37

Waterschap Zuiderzeeland

38

Waterschap Aa en Maas

39

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

40

Waterschap Hollandse Delta

41

Wetterskip Blija Buitendijks

42

Waterschap Scheldestromen

43

Waterschap Vallei en Veluwe

44

Waterschap Vechtstromen

57

Waterschap Peel en Maasvallei

58

Waterschap Roer en Overmaas

59

Waterschap Drents Overijsselse Delta

61

Provincie Groningen

62

Provincie Fryslân

63

Provincie Drenthe

64

Provincie Flevoland

65

Provincie Noord-Holland

66

Provincie Overijssel

67

Provincie Utrecht

68

Provincie Gelderland

69

Provincie Zuid-Holland

70

Provincie Zeeland

71

Provincie Noord-Brabant

72

Provincie Limburg

80

Rijkswaterstaat

97

België

98

Duitsland

99