Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie
Volgt.

Herkomst definitie: Volgt.


Toelichting

Het betreft de zonering zoals die volgt uit de waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een functioneelgebied.
-Het waterstaatswerk waterkering heeft een 1:1 relatie met het object Waterkering.

-De vlakken vormen de basis van het BGT-object ‘functioneel gebied: waterkering’

-Het waterstaatswerk waterkering is de bron voor het bepalen van de aangrenzende beschermingszones.

-Het waterstaatswerk wordt in de lengterichting afgebakend door het type waterkering, net zoals het object waterkering. In de dwarsrichting wordt het waterstaatswerk afgebakend door de teenlijnen.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Watersysteem, Keringen

Beschermingszone

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

beschermingszoneID

Relatie naar Beschermingszone

IntegerKeringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen