Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Constructie die is achtergelaten in de Kering.

Herkomst definitie: Project


Toelichting

In keringen bevinden zich in bepaalde gevallen nog oude constructies. Bijvoorbeeld oude funderingen of achtergelaten onderdelen van de gemaal.        


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Geen zoomniveau bekend.

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.

Geen omschrijving beschikbaar.

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Geen omschrijving beschikbaar.

Vlak

Geen omschrijving beschikbaar.

Lijn

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

Omschrijving

Omschrijving van de weesconstructie

StringKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen

WeesconstructieLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

weesconstructieID

Relatie naar Weesconstructie

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen

WeesconstructieVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

weesconstructieID

Relatie naar Weesconstructie

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen