Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Voorbeeld van gebruik: damwand, diepwand, keerwand, kademuur

Damwand                                Keermuur


Kademuur                              Diepwand (aanlegmethode)


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Geen zoomniveau bekend.

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.

Geen omschrijving beschikbaar.

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht

Keringen

Anker, Ankerveld, Kistdam, Kwelscherm, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Wandconstructie

Punt

Kunstwerk

Damwand, Diepwand, Kademuur


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Geen omschrijving beschikbaar.

Vlak

Bij kartering: de wandconstructies worden gekarteerd op basis van luchtfoto’s en BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van veldkennis.

Bij inmeten: de as van de constructie wordt opgenomen (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen, van toepassing op wanden>30cm).

Lijn

Bij inmeten: de as van de constructie wordt opgenomen.

Bij kartering: de wandconstructies worden gekarteerd op basis van luchtfoto’s en BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van veldkennis (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen).
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerende ConstructieKeringen

typeWandconstructie

Nadere aanduiding van het type wandconstructie.

TypeWandconstructieKeringen

lengte

Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters.

Double

m

Project

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP


Keringen

drempelHoogte

Drempelhoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

WandconstructieLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen

WandconstructieVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen


Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen