Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een ondoorlatende, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de kwelweg.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Kwelscherm

Nvt

Kunstwerk

Damwand, Kleikist


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Toetsing keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Ingewonnen uit revisietekening of meting direct na aanleg (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen).
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeKwelscherm

Type van het kwelscherm

Voorkomende type zijn damwand, kleikist, neopreenscherm

TypeKwelscherm


Project

Keringen

jaarVanAanleg

Het Jaar waarin het object is aangelegd.

SmallInteger


Project

Keringen

onderkantConstructie

Onderkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

bovenkantConstructie

Bovenkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

coupureID

Relatie naar Coupure

IntegerKeringen

duikerSifonHevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

IntegerKeringen

flexibeleWaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

IntegerKeringen

gemaalID

Relatie naar Gemaal

IntegerKeringen

kistdamID

Relatie naar Kistdam

IntegerKeringen

stuwID

Relatie naar Stuw

IntegerKeringen

sluisID

Relatie naar Sluis

IntegerKeringen

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object als lijn.

GeometryKeringen