Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

3D schematisatie van een kistdamGeometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht

Keringen

Kwelscherm, Wandconstructie


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

lengte

Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters.

Double

m

Project

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP


Keringen

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object als vlak.

GeometryKeringen