Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Synoniem met Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van

wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Herkomst definitie: IMGeo


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

Model

Object

Watersysteem

Bodemval

Watersysteem, Keringen

DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw, Vispassage


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMGEO

Kunstwerkdeel

Vlak

Nvt

Duiker-niet-bgt

Vispassage-niet-bgt

Bodemval-niet-bgt

BGT

Kunstwerkdeel

Vlak

Nvt

Gemaal, Sluis, Stuw


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTType

Specificatie van het soort Water.  

Waardenverzameling: TypeWater

SmallIntegerWatersysteem

plusType

Specificatie van het soort Water, nadere classificatie.

Waardenverzameling: TypeWaterPlus

TypeKunstwerkPlus


BGT

Watersysteem

soortKunstwerk

Specificatie van het soort Kunstwerkdeel, nadere classificatie.

TypeKunstwerk


IMGeo/BGT

Watersysteem

IndicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeKeringen

duikersifonhevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

IntegerWatersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal

IntegerWatersysteem

vispassageID

Relatie naar Vispassage

IntegerWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis

IntegerWatersysteem

bodemvalID

Relatie naar Bodemval

IntegerWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

IntegerWatersysteem

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen