Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Representatie

Meetlocatie

Unicode 97

Afbeelding feitelijke contouren

Afbeelding feitelijke contouren

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

HydroObject,   Peilmerk

Watersysteem, Keringen

Meetnet


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Meetloc.

Punt

Kunstwerk

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de locatie

Lijn

De feitelijke contouren

Vlak

De feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Meetlocatie

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

meetnetID

Relatie naar Meetnet

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

metingOmschrijving

Nadere omschrijving van de locatie van de meting

String


Aquo IMWA

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


MeetlocatieLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

IntegerWatersysteem

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


MeetlocatieVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

IntegerWatersysteem

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteemMetingKwantiteit

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

String

m


Watersysteem

eenheid

Eenheid waarin de meting heeft plaatsgevonden.

Default is de eenheid bij kwantiteitsmeting M van meter.  

MetingKwantiteitEenheid


IMWA

Watersysteem

geldigBegintijd

Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks begint.

Date


Aquo IMWA

Watersysteem

geldigEindtijd

Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks eindigt.  

Date


Aquo IMWA

Watersysteem

soortKwantiteitsmeting

Lijst van soort kwantiteitsmetingen

SoortKwantiteitsmetingWatersysteem

waardeMeting

Waarde van de meting

DoubleWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

IntegerWatersysteem

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen