Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Definitie: Hoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element.

Herkomst definitie: Project


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Punt


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

Aquaduct, Bodemval, Brug, Put, VasteDam

Watersysteem, Keringen

DuikerSifonHevel, Gemaal, Meetlocatie, Sluis, Stuw


Relaties standaarden

Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO WatersysteemFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

hoogte

Uit IRIS: Domein (-999,999 - +999,999 M + NAP) Hoogte in meters.

DoubleWatersysteem

locatie

Uit IRIS. Omschrijving van de locatie van het peilmerk

StringWatersysteem

muurvlak

Uit IRIS. Domein WINDSTREEKMUURVLAK.

WindstreekMuurvlakWatersysteem

NAP_Bout

Uit IRIS. Bout of bouten waarop peilmerk geijkt is. NB Strikt genomen kunnen dit ook niet-NAP bouten zijn, bijvoorbeeld als het waterschap zelf een grondslagnet heeft ingericht.

StringWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

soortPeilmerk

Uit IRIS. Domein SOORT_PEILMERK.

soortPeilmerkWatersysteem

xMuurvlakCoordinaat

Uit IRIS. Coordinaat in cm's

DoubleWatersysteem

yMuurvlakCoordinaat

Uit IRIS. Coordinaat in cm's.

DoubleWatersysteem

aquaductID

Relatie naar Aquaduct.

IntegerWatersysteem

bodemvalID

Relatie naar Bodemval.

IntegerWatersysteem

brugID

Relatie naar Brug.

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

duikersifonhevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel.

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal.

IntegerWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar meetlocatie.

IntegerWatersysteem

putID

Relatie naar Put.

IntegerWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis.

IntegerWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw.

IntegerWatersysteem

vastedamID

Relatie naar vastedam.

IntegerWatersysteem