Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een afgebakend gedeelte van een peilgebied waarvoor een watervergunning van toepassing is voor een van het vigerend peilbesluit afwijkend oppervlaktewaterregime.

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via Waterbeheergebied), Metadata

Watersysteem

Streefpeil, PeilbesluitGebied


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

peilbesluitgebiedID

Relatie naar PeilbesluitGebied

IntegerWatersysteem

statusPeilgebied

status van het peilgebied.

PeilgebiedStatus


IRIS

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem