Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een gebied waar een bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in oppervlaktewaterlichamen van kracht is.

Herkomst definitie: Functioneel Model DAMO Watersysteem


Toelichting

Het gebied waarop het besluit (peilbesluit/partiƫle herziening) van toepassing is.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Vlak omgrensd door lijn (Peilgebied)


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via Waterbeheergebied),  Metadata

Watersysteem

PeilgebiedVigerend


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem