Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een afgebakend gedeelte van een peilgebied waarvoor een watervergunning van toepassing is voor een van het vigerend peilbesluit afwijkend oppervlaktewaterregime.

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Vlak omgrensd door lijn (Peilgebied)


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via AfvoerAanvoergebied), Metadata

Watersysteem

Streefpeil


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Term: afwijkend streefpeil

Nvt

peil

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

statusPeilgebied

status van het peilgebied

PeilgebiedStatus


IRIS

Watersysteem

voertAfOp

GlobalID van het peilafwijkingGebied waar het onderhavig peilafwijkingGebied op afvoert.

Integer


Project

Watersysteem

bevat

GlobalID van het peilafwijkingGebied dat afvoert op onderhavig peilafwijkingGebied.

Integer


Project

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem