Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een gebied, waar in de praktijk één oppervlaktewaterregime wordt nagestreefd (Eigen).

Herkomst definitie: Functioneel Model DAMO Watersysteem


Toelichting

Per peilgebied worden één of meerdere peilen geregistreerd die gelden voor het peilbeheer in de praktijk. Deze zijn meestal seizoensgebonden. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via AfvoerAanvoergebied), Metadata

Watersysteem

Streefpeil


Relaties standaarden

Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

statusPeilgebied

status van het peilgebied

PeilgebiedStatus


IRIS

Watersysteem

voertAfOp

GlobalID van het peilgebiedPraktijk waar het onderhavig peilgebiedPraktijk op afvoert.

Integer


Project

Watersysteem

bevat

GlobalID van het peilgebiedPraktijk dat afvoert op onderhavig peilgebiedPraktijk.

Integer


Project

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem