Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.

Herkomst definitie: AquoToelichting

Deze voorziening heeft tot doel een waterscheiding te vormen. Een dam kan ook dienen om op een stuk grond (weiland, landbouwgrond, huisperceel) te komen. Een dam is dan vaak voorzien van een duiker.Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Vaste dam

Unicode 79

Indien mogelijk meegeschaald met de breedte van de dam


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Metadata

Watersysteem

Peilmerk, RegenwaterbufferCompartiment

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht

Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Vaste dam

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Nvt

INSPIRE

DamOrWeir

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de vaste dam, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlakFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

kerendeHoogte

De maatgevende kerende hoogte van het object.

Double


Aquo

Watersysteem

breedte

De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object.

Double

m

Aquo

Watersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem