Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Onder andere voor de toetsing worden waterkeringen ingedeeld in secties.

Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak.


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkeringsectie

Nadere aanduiding van het type waterkeringsectie.

TypeWaterkeringsectieKeringen

afstandBegin

Afstand (in meters) van het begin van de sectie t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering.

Integer

m


Keringen

afstandEinde

Afstand (in meters) van het einde van de sectie t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering.

Integer

m


Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen