Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Geheel van lagen die tot doel hebben de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit een toplaag met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen.

Herkomst definitie: Project


Toelichting


Voorbeeld 3D bekledingsvlakken


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Metadata

Keringen

Afwerkingslaag, Basismateriaal, Filterlaag,  Geotextiel, TeenOvergangsconstructie, ToplaagAsfalt, ToplaagBetonbekleding, ToplaagGras, ToplaagLosgestortMateriaal, ToplaagSteenzetting, ToplaagVerpakteBekleding, VlijlaagUitvullaag, Waterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

jaarVanAanleg

Het jaar van Aanleg

SmallIntegerKeringen

onderhoudOpPeil

Boleaan die aangeeft of kwaliteitsniveau volgens de zorgplicht aanwezig is

J_N_of_Onbekend


WTI

Keringen

soortBekledingconstructie

Type bekleding

TypeBekledingconstructie


Project

Keringen

statusLeggerWaterveiligheid

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.

LeggerDomeinenStatus


Project

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


3D Doorsnede van een dijk