Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via Bekledingslaag)

Keringen

BekledingConstructieRelaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Basismateriaal

Nvt

Grondlichaam

Nvt


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Bekledingsvlakken worden overgenomen uit de BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van luchtfoto’s en veldkennis. Hoogte wordt toegekend adhv GPS of laseraltimetriedata (Bron: HHNK Object- en gegevens handboek GIS Waterkeringen).
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, BijlageAttributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

beddingsconstante

Beddingsconstante ondergrond.

Double

Mpa/m

WTI

Keringen

dikteKleilaag

Dikte kleilaag. (Onderlaag)

Double

m

WTI

Keringen

kleikwaliteit

Erosiebestendigheid van de klei:

g of c1 = goed

m of c2 = matig

w of c3 = weinig erosiebestendig

Zie het Technisch Rapport Steenzettingen op blz. 189

KleiKwaliteit


WTI

Keringen

korrelverdelingKleilaag

Indien aanwezig de korrelverdeling van de kleilaag

Percentage

%


Keringen

korrelverdelingZandlaag

Indien aanwezig de korrelverdeling van de zandlaag

Percentage

%


Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Toelichting:

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingBasismateriaal


Aquo

Keringen

typeOndergrond

Type ondergrond in geval van WAB of OSA.

TypeOndergrond


WTI

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, AttributenVoorbeeld: geotextiel dat op het basismateriaal van een bekledingsconstructie wordt aangebracht.