Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een waterkerende en/of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Waterkeringen worden ingededeeld in de categoriƫn: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden.


Geometrie


Lijn

Lijn

Zoomniveau

Kleinschalig/midschalig

Grootschalig

Representatie

Ligging van de waterkering

De begrenzingen van de waterkering in de zin van de keur (weergave als samenstel relevante lijnen)


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Watersysteem, Keringen

DuikerSifonHevel,   Gemaal, MeetlocatieProfiel, NormGeparamProfiel,   Sluis,   Stuw,   Vispassage

Keringen

Aansluitconstructie,  BekledingConstructie,  Coupure,  FlexibeleWaterkering,   Kernopbouw, Referentiestelsel, Teenbestorting,  Tunnel,   Wandconstructie,   WaterkeringSectie,   WaterkeringStelselAgg,   WaterstaatswerkWaterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Waterkering

Lijn of vlak

Waterstaatswerk

Dam, Dijk, Duin,

Flexibele waterkering, Hoge gronden, Kistdam, Wandconstructie


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn (klein-, midschalig)

Geen omschrijving beschikbaar.

Lijn (grootschalig)

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Waterkering ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

categorie

Hoogste categorie waterkeringstelsel waar waterkering toe behoort.

CategorieWaterkering


Project

Keringen

typeWaterkering

Het type van de waterkering

TypeWaterkeringProject

Keringen

soortReferentielijn

Aanduiding van het type referentielijn.

TypeReferentielijn


IMWA

Keringen

waterstaatswerkWaterkeringID

Relatie naar WaterstaatswerkWaterkering

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator