Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De opbouw van de kern van het dijklichaam.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

De kern van een dijk is een grondlichaam van zand en/of klei dat moet worden beschermd tegen de inwerking van de waterbeweging. Voorbeeld van gebruik van kernopbouw: oude dijk valt geheel binnen nieuwe dijk.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Model

Object

Keringen

Bodemlaag, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Kernopbouw

Nvt

Bodemlaag

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeKernopbouw

Nadere aanduiding van de opbouw van het grondlichaam (volgens indeling WTI)

TypeKernopbouwKeringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

KeringenCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle