NauwkeurigheidXYvalue

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Codelijst met geografische nauwkeurigheid in het horizontale vlak

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

geoNauwkeurigheidXY


Inspectieput

geoNauwkeurigheidXY


Kabel

geoNauwkeurigheidXY


Leiding

geoNauwkeurigheidXY


Mantelbuis

geoNauwkeurigheidXY


Nooduitlaat

geoNauwkeurigheidXY
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

tot 100 cm

2

tot 30 cm

3

tot 50 cm

99

Onbekend

98

OverigNiveau

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Niveau

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

niveau

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

op maaiveld

2

boven maaiveld

3

onder bodem/maaiveld
NormGroep

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Norm Groep

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normGroep

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Landelijke normering primaire waterkeringen

2

Normering regionale waterkeringen

3

Normering overige waterkeringen
NormKader

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Norm Kader

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normKader        

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterwet

2

Provinciale verordening

3

Omgevingsverordening

4

Waterverordening

5

Keurverordening
Onderhoudsplichtige

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Onderhoudsplichtige

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Onderhoudsplicht

onderhoudsplichtige

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterschap

2

Gemeente

3

Provincie

4

Aanliggende eigenaar
Onderlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Onderlaag

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

onderlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Geotextiel

2

Filter

3

KleiOntstaanswijze

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Ontstaanswijze

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ontstaanswijze

nvt

HydroObject

ontstaanswijze

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Natuurlijk

2

Door de mens gemaakt
OrdeScope

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Scope van de bepaling van de ordeCode.

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ordeScope

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Unie van Waterschappen / subwerkgroep Geo-informatie
OrdeSystematiek

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ordeSystematiek

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Nederlandse Methodiek Afvoergebieden
PeilgebiedStatus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Status Peilgebied

Herkomst definitie

IRIS

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

PeilgebiedPraktijk

statusPeilgebied

1

PeilgebiedVigerend

statusPeilgebied

4

PeilafwijkingGebied

statusPeilgebied

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Praktijk

2

Ontwerp

3

Vigerend interim

4

Vigerend definitief

98

Overig

99

Onbekend
Percentage

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Percentage

Herkomst definitie

nvt

Type domein

RangeDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

nvtAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

korrelverdelingZandlaag

nvt

Basismateriaal

korrelverdelingKleilaag

nvt

ToplaagAsfalt

gewenstPercentageMortel

nvt

ToplaagAsfalt

percentageBitumen

nvt

ToplaagAsfalt

percentageHolleruimte

nvt

ToplaagAsfalt

percentageZand

nvt

ToplaagAsfalt

percentageSteenslagGrind

nvt

ToplaagAsfalt

percentageVulstof

nvt

ToplaagSteenzetting

relatiefOpenOppervlak

nvtAttributen

Niet van toepassing
Persistentie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Persistentie

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

persistentie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

droog

2

kortstondig

3

afwisselend

4

continue
Planstatus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Planstatus

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

IMWA_GeoObject

statusObject

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

planvorming

3

gerealiseerd

4

buiten bedrijf

5

niet meer aanwezig

7

Te verwijderen

99

onbekend
ProfielSoort

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Profiel soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MeetlocatieProfiel

soortProfiel

nvt

NormGeparamProfiel

soortProfiel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

profiel oppervlaktewater

2

geotechnisch profiel

3

dwarsprofiel waterkering

4

lengteprofiel waterkering

5

dwarsprofiel oppervlaktewater

6

lengteprofiel oppervlaktewater

Provincie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Provincie

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ReglementGrensWaterschap

provincieReglement

n.v.t.Attributen

Waarde

Omschrijving

P0020

Provincie Groningen

P0021

Provincie Friesland

P0022

Provincie Drenthe

P0023

Provincie Overijssel

P0024

Provincie Flevoland

P0025

Provincie Gelderland

P0026

Provincie Utrecht

P0027

Provincie Noord-Holland

P0028

Provincie Zuid-Holland

P0029

Provincie Zeeland

P0030

Provincie Noord-Brabant

P0031

Provincie Limburg


ReferentievlakkenDieptematen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Referentievlakken voor dieptematen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MeetlocatieProfiel

referentievlak

nvt

NormGeparamProfiel

referentievlak

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

NAP

2

KP (Kanaalpeil)

3

SP (Stuwpeil)

4

MP (Meerpeil)
SoortKwantiteitsmeting

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort Kwantiteitsmeting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingKwantiteit

soortKwantiteitsmeting

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

999

Vrije keuzelijst
SoortNatuurlijkeOever

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort Natuurlijke Oever

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NatuurvriendelijkeOever

soortNatuurvriendelijkeOever

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

999

Vrije keuzelijst
Status

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Status

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

bestaand
StatusPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Statusplus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

plan

2

historieTypeAfsluiter

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type afsluiter

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

soortAfsluiter
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vlinder

2

Mes

3

Schuif

4

Dubbelzijdig kerend

5

Terugslagklep

98

Overig

99

Onbekend


TypeAfvoerAanvoergebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeAfvoerAanvoergebied

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

soortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bemalingsgebied

2

Afvoergebied

3

Deelstroomgebied

4

Afwateringsgebied

5

Afwateringseenheid

98

OverigTypeBediening

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Aanduiding hoe het object al dan niet bediend wordt.

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

vastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

typeBediening


Ontluchter

typeOntluchter
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Automatisch

2

Half-automatisch

3

Handmatig

4

Geen besturingswijze

98

Overig

99

Onbekend
TypeBekledingConstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type bekledingconstructie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BekledingConstructie

soortBekledingconstructie

nvt
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Gras

2

Steenzetting

3

Asfaltbekleding

4

Betonbekleding

5

Losgestort materiaal

6

Verpakte bekleding

98

Overig

99

Onbekend
TypeBekledingLaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type BekledingLaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Filterlaag

typeBekledingLaag

3

Toplaag

typeBekledingLaag

1

Afwerkingslaag

typeBekledingLaag

7

VlijlaagUitvullaag

typeBekledingLaag

2

Geotextiel

typeBekledingLaag

5

Slijtlaag

typeBekledingLaag

6

Basismateriaal

typeBekledingLaag

8Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Toplaag

2

Uitvullaag

3

Filter

4

Vlijlaag

5

Geotextiel

6

Basismateriaal

7

Afwerkingslaag

8

Slijtlaag
TypeBodemlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Bodemlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bodemlaag

typeBodemlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Nog geen domein beschikbaar
TypeBrug

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Brug soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Brug

soortOverspanning

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vrije overspanning

2

overspanning via tussenpunten

3

overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel

4

overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten

98

overig

99

onbekend
TypeConstructieOpbouw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Constructie Opbouw

Herkomst definitie

WTI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfalt

typeConstructieOpbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Enkele asfaltlaag

2

Dubbele asfaltlaag, goede hechting

3

Dubbele asfaltlaag, onvoldoende hechting
TypeFilterlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Filterlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Filterlaag

typeFilterlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

36

Gebakken steen

37

Zand

38

Zandasfalt

39

Grind

40

Puin

41

Mijnsteen
TypeFunctioneelGebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebied

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

kering

2

niet-bgt
TypeFunctioneelGebiedPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebiedPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bedrijvigheid

2

natuur en landschap

3

landbouw

4

bewoning

5

infrastructuur verkeer en vervoer

6

infrastructuur waterstaatswerken

7

waterBergingsgebied

8

maatschappelijke en/of publieksvoorziening

9

recreatie

10

begraafplaats

11

functioneel beheer

12

recreatie: speeltuin

13

recreatie: park

14

recreatie: sportterrein

15

recreatie: camping

16

recreatie: bungalowpark

17

recreatie: volkstuin

18

functioneel beheer: hondenuitlaatplaats

19

bushalte

20

carpoolplaats

21

benzinestation

22

verzorgingsplaatsTypeGeloosdWater

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type geloosd water

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

vastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leiding

soortAfvalwater


Lozingspunt

soortGeloosdWater


Randvoorziening

soortGeloosdWater


Transportstelsel

soortGeloosdWater
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

bedrijfsafvalwater

2

huishoudelijk afvalwater

3

koelwater

4

effluent

5

hemelwater

6

drainage

7

bronneringswater

8

gemengd afvalwater

9

influent

10

oppervlaktewater

98

overig

99

OnbekendTypeHydraulischObject

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Hydraulisch Object

Herkomst definitie

HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BijzonderHydraulischObject

typeHydraulischObject

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Dood hout

2

Beverdam

3

Watermolen

98

Overig

99

Onbekend

TypeIBA

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type IBA

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

vastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

IBA

typeIBA
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Klasse I

2

Klasse II

3

Klasse IIIa

4

Klasse IIIb

5

SepticTank

98

Overig

99

OnbekendTypeInvloedslijn

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Invloedslijn

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Invloedslijn

typeInvloedslijn

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Piping

2

Macrostabiliteit

3

Zettingsvloeiing
TypeInwinningsmethode

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeInwinningsmethode

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Plaatsbepalingspunt

inwinningsMethode

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

terrestrisch

2

laser

3

fotogrammetrisch

4

panoramabeelden

5

digitaliseren

6

scannen

7

bouwtekening

8

geconstrueerd

9

transitieTypeKabel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type kabel

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kabel

soortKabel
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Data

2

Voeding

98

Overig

99

Onbekend


TypeKathodischeBescherming

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type kathodische  bescherming

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KathodischeBescherming

soortKathode
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Zinkkathode

2

Anode

3

Opgedrukte stroom

4

Opofferingsanode

98

Overig

99

OnbekendTypeKernopbouw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Kernopbouw

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kernopbouw

typeKernopbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zanddijk

2

Zanddijk met kleikern
TypeKruising

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKruising

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Aquaduct

typeKruising

1

Brug

typeKruising

2

DuikerSifonHevel

typeKruising

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Aquaduct

2

Brug

3

Duiker

4

Sifon

5

Hevel

6

Bypass
TypeKunstwerk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

soortKunstwerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

hoogspanningsmast

2

Gemaal

3

perron

4

Sluis

5

strekdam

6

steiger

7

Stuw

8

transitie

9

niet-bgt
TypeKunstwerkPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerkPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

keermuur

2

overkluizing

3

duiker

4

faunavoorziening

5

Vispassage

6

Bodemval

7

coupure

8

ponton

9

voorde
TypeKwelscherm

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Kwelscherm

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kwelscherm

typeKwelscherm

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Kleikist

3

Neopreenscherm


TypeLeiding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Een aanduiding voor de soort leiding en daarmee de wijze waarop materie door de leiding wordt voortgestuwd.

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leiding

soortLeiding


Leidingsegment

soortLeiding
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

drukleiding (persleiding)

2

vacuumleiding (persleiding)

3

vrijvervalleiding

4

mechanische leiding

5

aansluitingleiding

6

(Nood)lozingsleiding (druk)

7

(Nood)lozingsleiding (vrij verval)

8

ontluchtingsleiding

98

Overig

99

Onbekend
TypeMeetinstrument

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type meetinstrument

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Meetinstrument

soortMeetinstrument
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Debietmeter

2

Drukmeter

3

Kwaliteitssensor

4

Overstortmeter

5

Peilbuis

6

Regenmeter

7

Waterniveaumeter

8

Zakbaak

9

Thermometer

98

Overig

99

OnbekendTypeMeetnet

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort meetnet

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Meetnet

soortMeetnet

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

gewasbeschermingsmiddelen meetnet

2

meetnetzwemwaterkwaliteit

3

chloride meetnet

4

verdroging

5

calamiteiten (hoogwater/waterschaarste)
TypeOndergrond

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Ondergrond

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

typeOndergrond

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zand

2

Kleilaag

3

Kleikern

98

Overig
TypeOndersteunendWaterdeel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeOndersteunendWaterdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OndersteunendWaterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

oever, slootkant

2

slik

3

transitieTypeOpstellingPomp

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type opstelling pomp

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

opstellingPomp

nvt
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Gemaal droge opstelling

2

Gemaal natte opstelling

98

Overig

99

OnbekendTypeOverbruggingsdeel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeOverbruggingsdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Overbruggingsdeel

typeOverbruggingsdeel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

dek

2

landhoofd

3

pijler

4

sloof

5

pyloon
TypeOvergangsconstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Overgangsconstructie

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

TeenOvergangsconstructie

typeOvergangsconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

a0: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

2

a1: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

3

b0: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

4

b1: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

5

c0: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

6

c1: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)TypeOverstort

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type overstort

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Riooloverstort

soortOverstort
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

traditionele overstort

2

werveloverstort

3

nooduitlaat

4

by-pass van randvoorziening

5

interne overstort met stuw

6

interne overstort zonder stuw

7

bemalen overstort

8

rioolwateruitlaat

9

regenwateroverstort

10

regenwateruitlaat

98

overig

99

onbekendTypePaalIMGeo

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Paal IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Paal

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

lichtmast

2

telpaal

3

portaal

4

verkeersregelinstallatie

5

verkeersbord

6

poller

7

haltepaal

8

vlaggenmast

9

afsluitpaal

10

praatpaal

11

hectometerpaal

12

dijkpaal

13

drukknoppaal

14

grensmarkering
TypeParameter

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

SoortParameter

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NormGeparamProfielWaarde

soortParameter

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bodembreedte

2

bodemhoogte benedenstrooms

3

bodemhoogte bovenstrooms

4

breedte plasberm linkerzijde

5

breedte plasberm rechterzijde

6

hoogte insteek linkerzijde

7

hoogte insteek rechterzijde

8

hoogte plasberm linkerzijde

9

hoogte plasberm rechterzijde

10

taludhelling linkerzijde

11

taludhelling rechterzijde

12

taludhelling plasberm linkerzijde

13

taludhelling plasberm rechterzijde
TypePeilgebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Peilgebied soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied        

soortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aanvoerpeilgebied

2

afvoerpeilgebied

3

aan- en afvoerpeilgebied

4

bemalen

5

onderbemalen

6

gestuwd

7

opgemalen

8

natuurlijk
TypePeilmerk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort peilmerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Peilmerk

soortPeilmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bout (Eigen)

2

Plaatje

3

NAP Bout

4

Constructie

5

GrondslagpuntTypePiggingInstallatie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type pigging-installatie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

PiggingInstallatie

typePiggingInstallatie
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Lanceerinrichting

2

Ontvangstinrichting

3

Put

98

Overig

99

OnbekendTypePomp

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Pomp

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

typePomp
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Versnijdend

2

Vuildoorlatend

98

Overig

99

OnbekendTypePompschakeling

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type pompschakeling

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

typePompschakeling
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Enkelloop

2

Samenloop

98

Overig

99

OnbekendTypeProfiel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Profiel soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingProfielPunt

soortMeetpunt


KenmerkendeProfiellijn

typeProfielKenmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving


Waarde

Omschrijving

1

linker insteek landzijde


50

linker teen plasberm

2

rechter insteek landzijde


51

linker insteek plasberm

3

linker insteek rivierzijde


52

rechter insteek plasberm

4

rechter insteek rivierzijde


53

rechter teen plasberm

5

linker bodem landzijde


60

kruin berm binnenwaarts

6

rechter bodem landzijde


61

kruin berm buitenwaarts

7

as bodem landzijde


62

insteek buitenberm

8

linker bodem rivierzijde


63

insteek binnenberm

9

rechter bodem rivierzijde


64

insteek sloot (waterkeringzijde)

10

as bodem rivierzijde


65

waterbodem (waterkeringzijde)

11

begin berm landzijde


66

waterbodem (polderzijde)

12

eind berm landzijde


67

insteek sloot (polderzijde)

13

begin berm rivierzijde


68

verkeersbelasting kant buitenwaarts

14

eind berm rivierzijde


69

verkeersbelasting kant binnenwaarts

15

teen dijk binnenwaarts


70

insteek sloot buitendijks (buitenzijde)

16

teen dijk buitenwaarts


71

insteek sloot buitendijks (waterkeringzijde)

17

kruin binnenzijde


72

insteek geul

18

kruin buitenzijde


73

teen geul

19

kruin midden


74

waterbodem sloot buitendijks (waterkeringzijde)

23

begin profiel


75

waterbodem sloot buitendijks (buitenzijde)

24

linker insteek


76

maaiveld binnenwaarts

25

linker bodem


77

maaiveld buitenwaarts

26

as bodem


78

verdichting binnenzijde

27

rechter bodem


79

verdichting buitenzijde

28

rechter insteek


80

intrede piping

29

eind profiel


81

uitreding piping

30

plasberm


98

overig

31

linkeroever lengteprofiel


99

onbekend

32

rechteroever lengteprofielTypePut

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypePut

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

BGTType

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

niet-bgt
TypePutPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypePutPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

benzine- / olieput

2

brandkraan / -put

3

drainageput

4

inspectie- / rioolput

5

kolk

6

waterleidingputTypeRandvoorziening

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type randvoorziening. Let op, in GWSW is de lijst met mogelijke waarden veel kleiner!

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Randvoorziening

soortRandvoorziening
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bergbezinkbassin

2

Bergbezinkleiding

3

Parallel bezinkriool

4

Helofytenfilter

5

Werveloverstortput

6

Verbeterde overstortput, doorstroomd

7

Verbeterde overstortput, niet doorstroomd

8

bergbassin

9

Lamellenafscheider

10

Olieafscheider

11

Slibafvangput

12

Berm-/bodempassage

13

Wadi

98

Overig

99

OnbekendTypeReferentielijn

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Referentielijn

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bijzondere waterkerende constructie

soortReferentielijn

2

Dam

soortReferentielijn

2

Dijk

soortReferentielijn

2

Duin

soortReferentielijn

2

Hoge grond

soortReferentielijn

1

Kunstwerk

soortReferentielijn

3

Waterkering

soortReferentielijn

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Buitenkruinlijn

2

Middenkruinlijn

3

Geen eenduidige referentielijn
TypeReferentiestelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Referentiestelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Referentiestelsel

typeReferentiestelsel

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Hectometrering

2

Kilometrering
TypeRegelbaarheid

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Regelbaarheid soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

soortRegelbaarheid

nvt

Stuw

soortRegelbaarheid

nvt

Vuilvang

soortRegelbaarheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

niet regelbaar (vast)

2

regelbaar, niet automatisch

3

regelbaar, automatisch

4

handmatig

98

overig
TypeRegenwaterbuffer

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Regenwaterbuffer

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Regenwaterbuffer

soortRegenwaterbuffer

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

gecombineerd

2

landelijk

3

stedelijkTypeRioolgemaal

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type rioolgemaal

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Rioolgemaal

soortRioolgemaal
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

RWA-eindgemaal

2

DWA-eindgemaal

3

RWA-opvoergemaal

4

DWA-afvoer

5

Booster

6

Influent op RWZI

7

Effluent op RWZI

8

DWA / RWA gemaal

9

DWA gemaal

10

HWA gemaal

11

Rioolgemaal derden

98

Overig

99

Onbekend


TypeRuwheid

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Ruwheid

Herkomst definitie

HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Aquaduct

typeRuwheid


Brug

typeRuwheid


DuikerSifonHevel

typeRuwheid
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Chezy

2

Manning

3

StricklerKn

4

StricklerKs

5

White Colebrook

6

Bos en BijkerkTypeRWZI

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort RWZI gebaseerd op zuiveringsprocessen die plaatsvinden.

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

RWZI

typeRWZI
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Mechanische inrichting

2

Oxidatiebed

3

Oxidatiesloot discontinu

4

Oxidatiesloot continu

5

Actiefslib oxidatiesloot

6

Actiefslib aëratietank

7

Actiefslib propstomer

8

Actiefslib anaëroob-anoxisch-intermit. belucht-aërobe tank

9

Actiefslib anaëroob-anoxisch-aërobe tank

10

Actiefslib anaëroob-intermitterend belucht-aërobe tank

11

Tweetraps oxidatiebed + oxidatiebed

12

Parallel oxidatiebed oxidatiesloot

13

Parallel oxidatiebed aëratietank en overig

98

Overig

99

OnbekendTypeScheiding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeScheiding

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

muur

2

kademuur

3

geluidsscherm

4

damwand

5

walbescherming

6

hek

7

transitie

8

niet-bgt
TypeSluis

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Sluis soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sluis

soortSluis

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

keersluis

2

uitwateringssluis/spuisluis

3

inlaatsluis

4

schutsluis naar een zijde

5

schutsluis naar twee zijden

6

keersluis naar twee zijden

7

damsluis

98

overigTypeStelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Rioolstelsel soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

RioleringsgebiedKentallen

soortStelsel
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

vuilwaterriool, centraal lozend

2

vuilwaterriool, niet-centraal lozend

3

regenwaterriool, centraal lozend

4

regenwaterriool, niet-centraal lozend

5

overig gemengd riool

6

gemend riool, niet centraal lozend

7

verbeterd gescheiden stelsel; vuilwaterriool

8

verbeterd gescheiden stelsel; regenwaterriool

20

Vacuümriolering

21

drukriolering

22

gemengd riool, centr. loz., met bergbezinkvoorziening

23

gemengd riool, centr. loz., met bergingsvoorziening

40

gemengd stelsel

41

verbeterd gemengd stelsel

42

gescheiden stelsel

43

verbeterd gescheiden stelsel

44

absoluut stelsel

45

vuilinsluitend stelsel

98

Overig

99

OnbekendTypeStreefpeil

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

SoortStreefpeil

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Streefpeil

soortStreefpeil

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Vast

2

Winter

3

Zomer

4

Dynamisch ondergrens

5

Dynamisch bovengrens

6

Dynamisch ondergrens zomer

8

Dynamisch bovengrens zomer

9

Dynamisch ondergrens winter

10

Dynamisch bovengrens winter

11

Schouw

99

OnbekendTypeStromingsbegeleiding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type stromingsbegeleiding

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Ontvangstput

stromingsbegeleiding
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Deflectiewanden

2

Slingergoten

98

Overig

99

OnbekendTypeStuw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Stuw_soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Stuw

soortStuw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

schotbalkstuw

2

stuw met schuif

3

stuw met klep

4

segmentstuw

5

cascadestuw

6

hevelstuw

7

meetstuw

8

meetschot

9

stuw met contra-gewicht

10

inlaat- en/of aflaatstuw

11

overlaat

12

drijverstuw

13

trommelstuw

20

gronddamstuw

21

stuwbak

22

tuimel- of kantelstuw

23

balgstuw

24

brievenbusstuw

25

knijpstuw

26

conserveringstuw

99

onbekend


TypeTaak


Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type taak

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BeheergrensWaterschap

soortTaak
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

watersysteem

2

waterveiligheid

3

waterketen

4

muskusrattenbestrijding

5

wagenbeheerTypeTransportStelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type transportstelsel

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Transportstelsel

type
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Cascade

2

Enkelloop

3

RingSysteem

98

Overig

99

OnbekendTypeVegetatieObjectIMGeo

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type VegetatieObject IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

VegetatieObject

bgtType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

boom

2

haagTypeVerbindingsstuk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type verbinding

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verbindingsstuk

soortVerbindingsstuk
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bochtstuk

2

Overgangsstuk

3

T-stuk

4

Verloopstuk

5

Y-stuk

98

Overig

99

OnbekendTypeVerdediging

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Verdediging soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

soortVerdediging

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

wiepen

2

betuining

3

(perkoen)paaltjes

4

taludbekleding

5

bodembekleding

6

talud- en bodembekleding

7

keer- of kademuur

8

damwand

9

cascades (stroombrekers)

10

woelbak

11

krib

12

strekdam

13

tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken)

14

beschoeiing

15

De muraltmuur

99

overig

23

balgstuw

24

brievenbusstuw

25

knijpstuw

26

conserveringstuw

98

overigTypeVoedingskabel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type voedingskabel

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kabel

typeElectriciteitskabel
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Hoogspanning

2

Laagspanning

3

Middenspanning

98

Overig

99

OnbekendTypeVispassage

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vispassage soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vispassage

soortVispassage

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vislift

2

vistrap

3

aalpijp

4

vissluis

5

deniltrap

6

bekkentrap

98

overig

99

onbekend
TypeVuilvang

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vuilvang soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortVuilvang

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vangbalk

2

krooshek

98

overig

99

onbekend
TypeWandconstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Wandconstructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Wandconstructie

typeWandconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Diepwand

3

Keermuur

4

Oeverbescherming

5

Kademuur

6

Kwelscherm
TypeWater

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWater

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

zee

2

waterloop

3

watervlakte

4

greppel, droge sloot

5

transitie
TypeWaterinrichtingPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWaterinrichtingPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortWaterinrichtingselement

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vuilvang
TypeWaterkerendeConstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkerende Constructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Coupure

typeWaterkerendeConstructie

nvt

DuikerSifonHevel

typeWaterkerendeConstructie

nvt

FlexibeleWaterkering

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Gemaal

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Kistdam

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Sluis

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Stuw

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Wandconstructie

typeWaterkerendeConstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Type I: zelfstandig waterkerend

2

Type II: waterkerend in combinatie met grondconstructie

3

Type III: waterkerend bij falen van een andere constructie

4

Type IV: tast bij falen de functie van de waterkering aan


TypeWaterkering

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkering

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterkering

typeWaterkering

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Dijk

2

Dam

3

Duin

4

Kunstwerk

5

Bijzondere waterkerende constructie

6

Hoge grond


TypeWaterkeringsectie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringsectie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringSectie

typeWaterkeringsectie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Toetsspoorsectie

2

Toetsresultaatsectie

3

Ondergrondsectie

4

HWBP projectsectie

5

Inspectievak
TypeWaterkeringstelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringstelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

typeWaterkeringstelsel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Dijkring

2

Verbindende waterkering

3

Dijktraject
TypeWaterPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWaterPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

rivier

2

sloot

3

kanaal

4

beek

5

gracht

6

bron

7

haven

8

meer, plas, ven, vijver
TypeWetverordening

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Wetverordeningtype

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Beschermingszone        

typeWetOfVerordening

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

onderhoudsplicht

2

keurontheffing

3

ontvangstplicht

4

meld- en registratieplicht

7

keurzone

10

waterakkoord

11

peilbesluit

12

peilafwijking

13

vergunning tot lozing, onttrekking, afvoer, aanvoer

20

zakelijk recht

21

gebruiksovereenkomst

22

beheersovereenkomst

31

vergunning krachtens de WVO

32

alg regelgeving krachtens de WVO ter regulering van lozingen

33

gemeentelijke lozingsverordening

34

AMvB op grond van WVO

35

ministerieel besluit op grond van WVO

36

meetbeschikking heffing

41

verkeersbesluit

42

ontheffing verkeersbesluit

43

waterwet

44

provinciale verordening waterVerbindingsType

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden.

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leidingsegment

typeVerbinding


Verbindingsstuk

typeVerbinding
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Flensverbinding

2

Glijverbinding

3

Lasverbinding

4

Lijmverbinding

5

Rolverbinding

6

Trekvaste koppeling

7

Dubbele steekmof

8

Mof/spie

9

Vaar/moer

98

Overig

99

Onbekend
Vormen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vormen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

DuikerSifonHevel

vormKoker

nvt

Inspectieput

vorm


Leidingsegment

vormLeiding


Nooduitlaat

vormBouwwerk


Ontvangstput

vorm
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Rond

2

Driehoekig

3

Rechthoekig

4

Eivormig

5

Ellipsvormig

6

Paraboolvormig

7

Trapeziumvormig

8

Heulprofiel

9

Muilprofiel

10

Langwerpig

11

Scherp

99

OnbekendVullingsWijze

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vullingswijze

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Randvoorziening

vullingswijze
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Geregeld (pomp)

2

Vrij verval

98

Overig

99

OnbekendWaarOnwaar

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Waar Onwaar

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde1

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde2

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde3

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde4

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

Onwaar

1

Waar
Waterbeheerder

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Waterbeheerder

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

2

Wetterskip Fryslân

7

Waterschap Rijn en IJssel

9

Waterschap Rivierenland

11

Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

12

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

13

Hoogheemraadschap van Rijnland

14

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

15

Hoogheemraadschap van Delfland

25

Waterschap Brabantse Delta

27

Waterschap De Dommel

30

Waterschapsbedrijf Limburg

33

Waterschap Hunze en Aa's

34

Waterschap Noorderzijlvest

37

Waterschap Zuiderzeeland

38

Waterschap Aa en Maas

39

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

40

Waterschap Hollandse Delta

41

Wetterskip Blija Buitendijks

42

Waterschap Scheldestromen

43

Waterschap Vallei en Veluwe

44

Waterschap Vechtstromen

57

Waterschap Peel en Maasvallei

58

Waterschap Roer en Overmaas

59

Waterschap Drents Overijsselse Delta

60

Waterschap Limburg

61

Provincie Groningen

62

Provincie Fryslân

63

Provincie Drenthe

64

Provincie Flevoland

65

Provincie Noord-Holland

66

Provincie Overijssel

67

Provincie Utrecht

68

Provincie Gelderland

69

Provincie Zuid-Holland

70

Provincie Zeeland

71

Provincie Noord-Brabant

72

Provincie Limburg

80

Rijkswaterstaat

97

België

98

Duitsland

99

meerdere waterbeheerders
WaterstaatkundigeZonering

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

WaterstaatkundigeZonering

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastOpmerking

Het domein WaterstaatkundigeZonering wijkt af van de IMWA-standaard. De reden is dat de IMWA-domeinen zijn opgenomen als objecten in DAMO. Het betreft de volgende domeinwaarden en objecten


IMWA domeinwaarde

DAMO Object

1

Oppervlaktewaterlichaam

2

Waterkering

3

Kunstwerk

4

WaterbergingsgebiedAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Beschermingszone

typeZone

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

5

Beschermingszone

6

Beschermingszone A

7

Beschermingszone B

8

Profiel van vrije ruimte
WatertypeKwalitatief

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

WatertypeKwalitatief

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

soortOppwaterkwaliteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

trechtervormige bronnen (limnokrenen)

2

verticale bronnen (rheokrenen)

3

puntbronnen (akrokrenen)

4

diffuse bronnen (helokrenen)

5

overige brontypes

6

bronbeken

7

bergbeken

8

geultype beken

9

snelstromende zandbeken

10

laaglandbeken

11

veenbeken

12

duinbeken

13

kwelbeken

14

sprengenbeken

15

genormaliseerde beken

16

overige beektypes

20

kleine rivieren

24

grote rivieren

25

drinkpoelen

26

grachten

27

sierwateren

28

overige stadswateren

29

zandsloten

30

veensloten

31

kleisloten

34

overige sloten

35

zandvaarten

36

veenvaarten

37

kleivaarten

40

droogvallende wateren

42

overige weteringen en vaarten

43

scheepvaartkanalen

44

boezem- en polderkanalen

45

overige kanalen

46

zeehavens

47

jachthavens

48

overige havens

49

voedselarme (oligotrofe) vennen

50

dystrofe vennen

51

mesostrofe vennen

52

hoogveenvennen

53

ringvennen

54

pingo-ruïnes

55

overige vennen

57

regenwatermeren

58

grondwatermeren

59

overige duinmeren

60

afgesloten, oude rivierarmen

61

open, oude rivierarmen

62

wielen

63

zandgaten

64

grindgaten

65

kleigaten

66

petgaten

67

afgesloten zeearmen

68

laagveenplassen

69

oeveraantastingsplassen

70

droogleggingsplassen

71

veenpolderplassen

73

randmeren

74

overige meren en plassen

75

dobben

79

kreken

80

inlagen

81

zoute meren

82

rivierdelta-estuaria

83

wadden

94

overige getijdewateren

95

zee

100

bronnen

101

beken

102

laaglandbeken bovenloop

103

laaglandbeken middenloop

104

laaglandbeken benedenloop

105

heuvellandbeken

106

heuvellandbeken bovenloop

107

heuvellandbeken middenloop

108

heuvellandbeken benedenloop

109

rivieren

110

overige rivieren

111

stadswateren

112

stromende stadswateren

113

brede lijnvormige stadswateren

114

smalle lijnvormige stadswateren

115

ondiepe niet-lijnvormige stadswateren

116

diepe niet-lijnvormige stadswateren

117

sloten

118

zure sloten

119

licht brakke sloten

120

brakke sloten

121

weteringen en vaarten

122

kanalen

123

zandkanalen

124

veenkanalen

125

kleikanalen

126

brakke kanalen

127

sterk brakke kanalen

128

havens

129

vennen en pingo-runes

130

duinmeren

131

oude rivierarmen

132

zand-, grind- en kleigaten

133

meren en plassen

134

overige stagnante wateren, al dan niet gegraven

135

brakke en zoute wateren

136

getijde wateren en estuaria

137

binnendijkse, zeer licht brakke tot zoete wateren

138

binnendijkse, licht brakke wateren

139

binnendijkse, brakke wateren

140

binnendijkse, zeer brakken wateren

141

overige brakke en zoute wateren
WatertypeKwantitatief

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

WatertypeKwantitatief

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

soortOppwaterkwantiteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bermsloot

2

beek

3

boezemdijksloot

4

boezemsloot

5

boezemspoorsloot

6

boezemwater

7

dijksloot

8

gracht

9

greppel

10

hoofdwaterloop

11

kadesloot

12

kanaal

13

kavelsloot

14

leigraaf

15

perceelsloot

16

poldersloot

17

polderwater

18

polderwaterloop (polderwatergang)

19

primair boezemwater

20

rivier

21

scheisloot

22

schouwsloot

23

secundair boezemwater

24

sloot

25

spoorsloot

26

tertiair boezemwater

27

tocht

28

toevoerleiding voor infiltratiewater

29

uitmonding

30

vaarsloot

31

vaart

32

vliet

33

voert

34

waterleiding

35

waterloop (watergang)

36

watervoerende weg

37

wegsloot

38

wetering

50

bergingsvijver

51

dobbe

52

duinmeer

53

duinrel

54

inlaag

55

karreveld

56

kreek

57

kweekvijver

58

meer

59

moeras

60

pingo-ruine

61

plas

62

poel

63

spaarbekken

64

stadsvijver

65

ven

66

vijver

67

visvijver

68

weel

69

wiel

70

Zandvang

71

zee

72

te verlanden slootWelGeen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Wel Geen

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfalt

schadelijkeBegroeiing

nvt

ToplaagAsfalt

zandWaterUittreding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

Geen

1

Wel
WindstreekMuurvlak

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Windstreekmuurvlak

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Peilmerk

muurvlak

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Noord

2

Noordoost

3

Oost

4

Zuidoost

5

Zuid

6

Zuidwest

7

West

8

Noordwest


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents