Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Voorbeeld van gebruik: buitenkruinlijnen, teenlijnen etc.


Kenmerkende profiellijnen geprojecteerd over kering


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Kenmerkende profiellijn

Lijn

Nvt

Basiskustlijn, Buitenkruinlijn


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Toetsing waterkeringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Kenmerkende Profiellijnen worden gegenereerd aan de hand van hoogte- en hoekgrids, BGT en orthofoto’s of deze worden terrestrisch ingemeten (een DTM). De lijnen mogen elkaar niet kruisen. (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen)
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft KenmerkendeProfiellijn ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeProfielKenmerk

Nadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkende profiellijn).

TypeProfielKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Kenmerkende profiellijnen worden (binnen Waterschap Noorderzijlvest) alleen vastgelegd bij een waterkering van het type dijk. In afbeelding hierboven is een dwarsprofiel van een dijk opgenomen met de daarbij behorende profielkenmerken van het type reliëf. Van elk profielkenmerk kan een kenmerkende profiellijn worden gemaakt door de punten van meerdere dwarsprofielen met elkaar te verbinden.Naast de kenmerkende profiellijnen (kniklijnen) worden ook profiellijnen vastgelegd die in het veld niet als kniklijn zichtbaar zijn. Dergelijke profiellijnen dienen als referentielijnen en zijn van belang voor één of meerdere waterschapsprocessen. In de afbeelding hierboven is een dwarsprofiel van een dijk opgenomen met de daarbij behorende referentie profielkenmerken.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily