Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Teenbestorting

Vlak

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Teenbestorting ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeMateriaal

Type materiaal van de teenbestorting.

MateriaalTeenbestorting


Project

Keringen

volumeMateriaal

Volume van de teenbestorting in m3

Double

m3


Keringen

waterkeringID


GUIDKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source