Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Voorbeeld van een stelsel zijn de dijktrajecten voor de primaire keringen.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

WaterkeringStelsel

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft WaterkeringStelselAgg ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkeringstelsel

Nadere aanduiding van het type waterkeringstelsel.

Toelichting: Dijkring, Dijktraject

TypeWaterkeringstelsel


Project

Keringen

categorieWaterkeringstelsel

Nadere aanduiding van de categorie van het waterkeringstelsel.

Toelichting: Primair, Regionaal, Overig

CategorieWaterkeringKeringen

dijkringNummer

Geeft het dijkring nummer van het stelsel aan.

StringKeringen

normGroep

De norm groep waartoe de norm behoort van het waterkeringstelsel.

NormGroep


Project

Keringen

normKader


NormKaderKeringen

normWaarde

Veiligheidsnorm waarde waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende factoren

Toelichting: Gerepresenteerd als een geheel getal (1:x)

String

1:x

Project

KeringenCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites