Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij landmeetkundig ingewonnen kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Metadata

Watersysteem

Bergingsgebied, HydroObject

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

PROF.

Afhankelijk van het subtype

Nvt

Lengteprofiel

Profiel oppervlaktewater


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Gemeten contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Subtype MeetlocatieProfiel


Subtype

SubtypeCode

ProfielOppervlaktewater

1

GeotechnischProfiel

2

DwarsprofielWaterkering

3

LengteprofielWaterkering

4

DwarsprofielOppervlaktewater

5

LengteprofielOppervlaktewater

6


MeetlocatieProfiel

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code


StringWatersysteem

soortProfiel

Initial value Subtype = 1

Integer, SubtypeFieldWatersysteem

referentievlak

Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen.

Typische referentievlakken voor hoogte zijn: NAP, streefpeil, peilbesluit, kant verharding, maaiveld.

Referentievlakken Dieptematen


Aquo

Watersysteem

opmerking


StringWatersysteem

naamspace


StringWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar Bergingsgebied

GUIDWatersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

GUIDWatersysteem

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


MetingProfielPunt

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code


StringWatersysteem

soortMeetpunt


TypeProfielWatersysteem

codeVolgnummer


IntegerWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

meetlocatieprofielID

Relatie naar Meetlocatieprofiel

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


MetingProfielLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

meetlocatieprofielID

Relatie naar Meetlocatieprofiel

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Watersysteem, Keringen

Shape

Geometrische representatie van een meting in een 3d lijn

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment