Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Representatie

Meetlocatie

Unicode 97

Afbeelding feitelijke contouren

Afbeelding feitelijke contouren

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

HydroObject,   Peilmerk

Watersysteem, Keringen

Meetnet


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Meetloc.

Punt

Kunstwerk

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de locatie

Lijn

De feitelijke contouren

Vlak

De feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Meetlocatie ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Meetlocatie

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

meetnetID

Relatie naar Meetnet

GUIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

metingOmschrijving

Nadere omschrijving van de locatie van de meting

String


Aquo IMWA

Watersysteem

metingWaterstand

Met dit attribuut wordt aangegeven of de waterstand wordt gemeten op de locatie

J_N_of_Onbekend


HyDAMO

Watersysteem

metingKlepOfSchuifstand

Met dit attribuut wordt aangegeven of de klep-of schuifstand van het afsluitmiddel  wordt gemeten op de locatie

J_N_of_Onbekend


HyDAMO

Watersysteem

metingAfvoer

Met dit attribuut wordt aangegeven of de afvoer wordt gemeten op de locatie

J_N_of_Onbekend


HyDAMO

Watersysteem

metingStroomsnelheid

Met dit attribuut wordt aangegeven of de stroomsnelheid wordt gemeten op de locatie

J_N_of_Onbekend


HyDAMO

Watersysteem

metingWaterkwaliteit

Met dit attribuut wordt aangegeven of de waterkwaliteit wordt gemeten op de locatie

J_N_of_Onbekend


HyDAMO

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


MeetlocatieLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


MeetlocatieVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator