Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Aanduiding van een plaats of gebied waar een meting is/wordt verricht.  

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Het hart van het meetpunt


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Leiding, Meetinstrument, Rioolgemaal


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Meetpunt ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

ligging

De ligging van het meetpunt

StringAWK

leidingID

relatie naar leiding

GUIDAWK

meetinstrumentID

relatie naar meetinstrument

GUIDAWK

rioolgemaalID

relatie naar rioolgemaal

GUIDAWK

metadataID

relatie naar metadata

GUIDAWK

Shape


GeometryAWK

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator