Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

Herkomst definitie: BGT


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contourenAssociaties

Model

Object

Algemeen

Metadata

Watersysteem

HydroObjectRelaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Waterdeel

Lijn of vlak

Nvt

Nvt

BGT

Waterdeel

Vlak

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Werkelijke contouren: zie inwinningsregels BGTFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTType

Specificatie van het soort Water

TypeWater


BGT

Watersysteem

plusType

Specificatie van het soort Water, nadere classificatie

TypeWaterPlus


IMGeo

Watersysteem

bronhouder

De bronhoudercode van het object.  

Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder.  

Bronhouder


BGT

Watersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

detailniveauGeometrie

Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand.

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset

Double


inspire

Watersysteem

eindRegistratie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

DateWatersysteem

inOnderzoek

Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.  

JaNee


BGT

Watersysteem

lvPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

DateWatersysteem

naamspace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

StringWatersysteem

relatieveHoogteligging

Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object  

SmallInteger


BGT

Watersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

GUIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteemCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor