Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Het gehele dwars- en lengteprofiel van een grondconstructie in zijn afwijkende vorm, bij de overgang naar een duin, hoge gronden of een kunstwerk.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Aansluitconstructie

nvt

Nvt

NvtKomt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Aansluitconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

waardebepalingAansluiting

Omschrijving van de wijze waarop de aansluiting van waterkeringen op elkaar (bij verschillende typen) is bepaald.

StringKeringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator