Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een onderdeel van een kunstwerk met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.

Herkomst definitie: Aquo (afsluitmiddel klein)


Toelichting

Afsluitmiddelen kunnen een peilregelende of waterkerende functie hebben. Voorbeelden van afsluitmiddelen zijn:

spindelschuif in een duiker

inlaatklep t.p.v. een gemaal

klep in een stuw

deur in een sluis


       


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Kleinschalig

Representatie

Algemeen

Unicode 39


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Afsluitmiddel klein

Punt

Kunstwerk        

Waterkering

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Exacte plaats van het afsluitmiddel op het andere object, veelal duiker.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

soortAfsluitmiddel

Een aanduiding voor het soort afsluitmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgesloten, gebaseerd op het sluitingsmechanisme.

Typische soorten afsluitmiddelen zijn schuif, klep en deur.

Afsluitwijzen


Aquo

Watersysteem

functieAfsluitmiddel

Aanduiding van de functie van het afsluitmiddel.

Hier wordt de functie bedoeld in het kader van waterbeheer (kwantiteit), of louter de kerende functie.

FunctieAfsluitmiddel


Aquo

Watersysteem

typeMateriaalAfsluitmiddel

Materiaal waar het afsluitmiddel uit bestaat.

MateriaalAfsluitmiddel


Project

Watersysteem

soortRegelbaarheid

Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid.

De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar.

TypeRegelbaarheid


Aquo

Watersysteem

hoogteOpening

De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object.

Double

m


Watersysteem

breedteOpening

De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie.

Double

m


Watersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

coupureID

Relatie naar Coupure

IntegerKeringen

duikersifonhevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

IntegerWatersysteem

flexibeleWaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

IntegerKeringen

gemaalID

Relatie naar Gemaal

IntegerWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis

IntegerWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

IntegerWatersysteem

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

IntegerWatersysteem

tunnelID

Relatie naar Tunnel

IntegerKeringen

vispassageID

Relatie naar Vispassage

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem