Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Laag zonder verdedigende functie die dient als afwerking van de bekledingsconstructie (voorstel project).

Herkomst definitie: Project


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA_GeoObject

Keringen

BekledingConstructie


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

bekledingConstructieID

Relatie naar BekledingConstructie

IntegerKeringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Materiaalsoort(en) van de afwerkingslaag.

MateriaalBekledingAfwerkingslaagKeringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen