Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data.

Herkomst definitie: GWSW


Zwaar driestrengtouw.

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Geometrie wordt bepaald door het hart van de kabel


Associaties

Model

Object

Algemeen

AWK, IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Kathodische Bescherming, Rioolgemaal

Keringen

Coupure 

Watersysteem, Keringen

DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw

Watersysteem

Brug


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

Inspire

ElectricityCable


CableKomt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Kabel ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

soortKabel

Het soort kabel, waarde uit domein te kiezen.

TypeKabelAWK

typeElectriciteitskabel

Het type electriciteitskabel, waarde uit domein te kiezen.

TypeVoedings

kabelAWK

vermogen

Het maximale vermogen van de electriciteitskabel in kW.

Integer

kW


AWK

frequentie

De frequentie van de electriciteitskabel in Hz.

Integer

Hz


AWK

nominaleSpanning

De nominale systeemspanning op de plaats van levering in Volt.

Integer

Volt


AWK

operationeleSpanning

De gebruiks- of bedrijfsspanning van de op het elektriciteitsnet aangesloten apparatuur in Volt.

Integer

Volt


AWK

diameter

De diameter van de kabel in mm.

Double

mm


AWK

jaarGelegd

Het jaar waarin de kabel is gelegd.

IntegerAWK

geoNauwkeurigheidXY

Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.

De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.

Nauwkeurigheid

XYvalueAWK

doelKabel


DoelKabelAWK

kathodischeBeschermingID

relatie naar KathodsicheBescherming

GUIDAWK

rioolgemaalID

relatie naar rioolgemaal


GUIDAWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryAWK

brugID

Relatie naar brug

GUIDWatersysteem

coupureID

Relatie naar coupure

GUIDKeringen

duikerSifonHevelID

Relatie naar duikersifonhevel

GUIDWatersysteem, Keringen

gemaalID

Relatie naar gemaal

GUIDWatersysteem, Keringen

sluisID

Relatie naar sluis

GUIDWatersysteem, Keringen

stuwID

Relatie naar stuw

GUIDWatersysteem, Keringen


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework