Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie 

Het AWK object bevat attributen die aanwezig zijn in alle Afvalwaterketen objecten.

bron: project


Toelichting

Bevat een aantal basisgegevens die in alle afvalwaterketen objecten terugkomen. 
Publiceren, Eigenaar en Beheerder.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen 


Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

publiceren

aangeven of een dataset voor eigen gebruik is of doorgeleverd mag worden naar de landelijke voorziening

JaNee


eigenaar

De eigenaar van het object, waarde uit het domein te kiezen

Instantie


beheerder

De beheerder van het object, waarde uit het domein te kiezen

InstantieCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator