Model Algemeen 


Er zijn een aantal gegevens, die onafhankelijk zijn van het model of werkproces. Deze zijn ondergebracht in een nieuw model: Algemeen. Het gaat hier om een aantal klassen met algemene attributen en de fysieke tabel Metadata die gekoppeld is aan (een relatie heeft met) bijna alle objecten.


Tabel Metadata

De tabel Metadata bevat de metadata records voor de gerelateerde (gekoppelde) objecten en tabellen.


Algemene attributen

Er zijn een aantal attributen die voorkomen in meerdere objecten. In dit objectenhandboek worden deze niet bij elk object in het attributenoverzicht weergegeven, maar eenmalig in dit hoofdstuk. De volgende klassen leveren attributen:

IMWA Geo-object: verplichte attributen vanuit IMWA/Inspire die voor alle Geo-objecten geldig zijn.

Legger: er zijn twee klassen, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid. Beide leveren een attribuut statusLegger.

AWK: attributen voor de AfvalwaterketenObjecten.


Waterschapsgrenzen

In DAMO 2.1 zijn ook de volgende waterschapsgrenzen toegevoegd:

AdminGrensWaterschap

BeheerGrensWaterschap

ReglementGrensWaterschap

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator