Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Methode van corrosiebestrijding die berust op het principe van potentiaalverlaging van het te beschermen object. Bestaat uit een meetkast en kabels verbonden met de leiding.

Herkomst definitie: Project

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

AWK, IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Kabel, Leiding, RioolgemaalRelaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft KathodischeBescherming ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

soortKathode

Het soort kathode, waarde uit domein te kiezen.

TypeKathodischeBeschermingAWK

soortMateriaal

Het materiaal waarvan het de kathodische bescherming  gemaakt is, waarde uit domein te kiezen.

Materiaal

AfvalwaterketenAWK

leidingID

relatie naar leiding


GUIDAWK

rioolgemaalID

relatie naar rioolgemaal


GUIDAWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryAWK

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents