Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van materie.

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


AssociatiesRelaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Leiding ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

soortLeiding


TypeLeidingAWK

soortWater

Het soort afvalwater dat door de leiding stroomt, waarde uit domein te kiezen.

TypeGeloosd

WaterAWK

lengte

De lengte van de leiding in meter.

Double

m


AWK

jaarGelegd

Het jaar waarin de kabel is gelegd.

IntegerAWK

geoNauwkeurigheidXY

Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.

De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.

Nauwkeurigheid

XYvalueAWK

rioolgemaalID


GUIDAWK

transportstelselID

relatie naar transportstelsel


GUIDAWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryAWK


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation