Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Locatie waar de overdracht plaatsvindt van het water uit de riolering aan de beheerder van de afvalwaterzuiveringinrichting.

Herkomst definitie: GWSW


Toelichting

Wanneer op één geografische locatie meerdere partijen afvalwater aanbieden moet per partij een overnamepunt worden vastgelegd.

Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Overnamepunt ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

afsluiterOvernamepunt

Indicatie of het overnamepunt van een afsluiter is voorzien.

StringAWK

heeftRiooloverstort

Indicatie of de randvoorziening een riooloverstort heeft.

String

m


AWK

afspraaknummerActueel

Nummer van de actuele afspraak gesloten met de gemeente

String

m


AWK

aanvoerendeBronhouder

Domein Bronhouder uit BGT

BronhouderAWK

leidingID

relatie naar leiding

GUIDAWK

rioolgemaalID

relatie naar rioolgemaal

GUIDAWK

transportstelselID

relatie naar transportstelsel

GUIDAWK

aanvoerendeDerdePartij

Bij een overnamepunt kunnen meerdere partijen afvalwater aanbieden. Attribuut voor Derde partij

String
Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryAWK

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator