Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.

Herkomst definitie: AQUO 


Toelichting

Voorbeelden van afsluitmiddelen zijn onder meer: een klep/schuif in een stuw en sluisdeuren in een schutsluis.


       


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Afsluitmiddel

Kleinschalig: punt

Grootschalig: vlak

Kunstwerk        

Waterkering

nvt


Komt voor in  

Legger

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Exacte plaats van het afsluitmiddel op het andere object, veelal duiker.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Afsluitmiddel ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem, Metadata en LeggerWaterveiligheid.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

soortAfsluitmiddel

Een aanduiding voor het soort afsluitmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgesloten, gebaseerd op het sluitingsmechanisme. 

Typische soorten afsluitmiddelen zijn schuif, klep en deur. 

Afsluitwijzen


AQUO

Watersysteem

typeMateriaalAfsluitmiddel

Materiaal waar het afsluitmiddel uit bestaat.

Materiaalkunstwerk


Project

Watersysteem

soortRegelbaarheid

Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. 

De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar. 

TypeRegelbaarheid


AQUO

Watersysteem

hoogteOpening

De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object.

Double

m


Watersysteem

breedteOpening

De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie.

Double

m


Watersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

coupureID

Relatie naar Coupure

GUIDKeringen

duikersifonhevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

GUIDWatersysteem

flexibeleWaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

GUIDKeringen

gemaalID

Relatie naar Gemaal

GUIDWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis

GUIDWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

GUIDWatersysteem

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

GUIDWatersysteem

tunnelID

Relatie naar Tunnel

GUIDKeringen

vispassageID

Relatie naar Vispassage

GUIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites