Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

       


Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Vispassage

Unicode 80

Afbeelding feitelijke contouren

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Vispassage

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Aalpijp, Bekkentrap, Deniltrap, Vislift, Vissluis, Vistrap

IMGEO

Vispassage

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de vispassage, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Vispassage ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem, Metadata en LeggerWaterveiligheid.


Vispassage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

categorie

Categorie kering waar de vispassage toe behoort of deel van uitmaakt.

CategorieWaterkering


Project

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. 

Double

m NAP


Keringen

soortVispassage

Een aanduiding voor de wijze waarop de migratie van vis mogelijk is. 

TypeVispassage


AQUO

Watersysteem

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

AQUO

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. 

Double

m NAP

AQUO

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

richting

een geografische oriëntatie ten behoeve van het maken van kaarten

SingleWatersysteem

ontwerpBuiten Waterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

breedteOpening

Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk.

Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening.

Double

m


Keringen

afvoerCoefficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


AQUO

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


VispassageVlak 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

vispassageID

Relatie naar Vispassage

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor