Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Vlijlaag: Een tussenlaag in de bekledingsconstructie  met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst.

Herkomst definitie: AQUO


Uitvullaag: Een dun laagje granulair materiaal, bedoeld om oneffenheden van het oppervlak van de laag eronder op te vullen, zodat een vlak oppervlak voor het plaatsen van de toplaagelementen wordt verkregen.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. VlijlaagUitvullaag erft de attributen van Bekledingslaag.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Keringen

Bekledingslaag


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

FilterVlijlaag,

Uitvullaag

Vlak


Bekledingslaag

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinning OnbekendFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft VlijlaagUitvullaag ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag


AQUO

Keringen

dikte

Dikte van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag). Als er geen filterlaag (uitvullaag) is, dan moet de waarde NULL zijn.

Double

m

WTI

Keringen

porositeit

Porositeit van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag), gedefinieerd als de verhouding tussen het porienvolume en het totale volume.

Double

ratio

WTI

Keringen

korrelverdeling

Korrelverdeling van de bovenste filterlaag.

Double

m/per-centiel

WTI

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringenBijlage 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


De bovenkant van een uitvullaag voor het aanbrengen van een laag asfalt

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files