Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een regenwaterbuffer compartiment is een deel van een regenwaterbuffer.

Herkomst definitie: Project


Toelichting

Een regenwaterbuffer bestaat uit één of meerdere compartimenten.


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem

Watersysteem

Regenwaterbuffer, VasteDam, Verdediging

Watersysteem, Keringen

Afsluitmiddel, Onderhoudsplicht, Stuw


Relaties standaarden

Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft RegenwaterbufferCompartiment ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak.

GeometryWatersysteem

volumeCompartiment


DoubleWatersysteem

oppervlakteCompartiment


DoubleWatersysteem

regenwaterbufferID

Relatie naar Regenwaterbuffer

GUIDWatersysteem


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment