Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een uitlaat aangelegd voor afvoer als gevolg van een calamiteit.

Herkomst definitie: GWSW

Een rioolwerk dat in calamiteuse situaties direct afvalwater uit een rioolbemalinggebied kan laten op het oppervlaktewater.

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Leiding, Lozingspunt,  Rioleringsgebied, Rioolgemaal


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Nooduitlaat ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

soortMateriaal

Het soort materiaal waarvan de nooduitlaat is gemaakt, waarde uit domein te kiezen.

Materiaal

AfvalwaterketenAWK

vormBouwwerk

De vorm van de nooduitlaat, waarde uit domein te kiezen.

VormenAWK

breedteBouwwerk

De breedte van de nooduitlaat in mm.

Integer

mm


AWK

hoogteBouwwerk

De hoogte van de nooduitlaat in mm.


Integer

mm


AWK

lengteBouwwerk

De lengte van de nooduitlaat in mm.


Integer

mm


AWK

bovengrondsZichtbaar

Indicatie of het object boven de grond zichtbaar is.

JaNeeAWK

geoNauwkeurigheidXY

Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.

De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.

Nauwkeurigheid

XYvalueAWK

eigenaar

De eigenaar van de nooduitlaat, waarde uit domein te kiezen.

InstantieAWK

beheerder

De beheerder van het rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen.

InstantieAWK

leidingID

relatie naar leiding

GUIDAWK

rioolgemaalID

relatie naar rioolgemaal

GUIDAWK

rioleringsgebiedID

relatie naar rioleringsgebied

GUIDAWK

metadataID

relatie naar metadata

GUIDAWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryAWK