Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van materie.

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties



Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,





Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Leiding ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID



AWK

soortLeiding


TypeLeiding



AWK

soortWater

Het soort afvalwater dat door de leiding stroomt, waarde uit domein te kiezen.

TypeGeloosd

Water



AWK

lengte

De lengte van de leiding in meter.

Double

m


AWK

jaarGelegd

Het jaar waarin de kabel is gelegd.

Integer



AWK

eigenaar

De eigenaar van de leiding, waarde uit domein te kiezen.


Instantie



AWK

beheerder

De beheerder van de leiding, waarde uit domein te kiezen.

Instantie



AWK

geoNauwkeurigheidXY

Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.

De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.

Nauwkeurigheid

XYvalue



AWK

rioolgemaalID


GUID



AWK

metadataID

relatie naar metadata

GUID



AWK

transportstelselID

relatie naar transportstelsel


GUID



AWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

Geometry



AWK