Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Delen van een leiding begrensd door wijziging materiaal, wijziging afmeting, lokatie inprikpunt of lokatie appendages. 

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Mantelbuis, Leiding


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

Inspire

Sewerpipe


PipeKomt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Leidingsegment ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

soortMateriaal

Het materiaal waarvan het leidingsegment is gemaakt, waarde uit domein te kiezen.

Materiaal

AfvalwaterketenAWK

typeVerbinding

De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden

VerbindingsTypeAWK

soortLeiding

Het soort leiding van het segment, waarde uit domein te kiezen.

TypeLeidingAWK

drukklasse

De drukklasse van het segment van de persleiding, waarde uit domein te kiezen.

DrukKlasseAWK

vormLeiding

De vorm van het leidingsegment, waarde uit domein te kiezen.

VormenAWK

breedteInwendig

De inwendige breedte van het leidingsegment in mm.

Integer

mm


AWK

hoogteInwendig

De inwendige hoogte van het leidingsegment in mm.

Integer

mm


AWK

buitenDiameter

De buitendiameter van het leidingsegment in mm.


Double

mm


AWK

binnenDiameter

De inwendige diameter van het leidingsegment in mm.

Double

mm


AWK

lengte

De lengte van het leidingsegment in meter.

Double

m


AWK

helling

De helling in graden waaronder het leidingsegment is gelegd.

Integer

graden


AWK

jaarGelegd

Het jaar waarin het leidingsegment is aangelegd.

IntegerAWK

statusOnderhoud

De status van het onderhoud van het leidingsegment, , in IRIS uit domein te kiezen.

StringAWK

isZinker

Of een segment een zinker is of niet, waarde uit domein te kiezen.

JaNeeAWK

diepteKlasse

Diepteligging van het segment

DiepteKlasseAWK

soortWater

Het soort afvalwater dat door de leiding stroomt, waarde uit domein te kiezen.

TypeGeloosdWaterAWK

leidingID

relatie naar leiding


GUIDAWK

metadataID

relatie naar metadata

GUIDAWK

Shape


GeometryAWK