Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Begrip Norm Geparametriseerd Profiel. Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd. Geen aquo link. 

Begrip Profielweergave. weergave van een dwars-/lengte-/geotechnisch profiel

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Het gaat om een gemeten profiel (x,y,z) dat hoort bij één of meerdere oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden. Dit kunnen zijn lengte- en dwarsprofielen. Dit is conform de huidige systematiek/functionaliteit van IRIS Profielen (versie 1.1b).


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Lijn


Associaties

Model

Object

Watersysteem

Bergingsgebied, HydroObject, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Profiel

Afhankelijk van het subtype

Nvt

Lengteprofiel

Profiel oppervlaktewater


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Gemeten contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


NormGeparamProfiel

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortProfiel

Een aanduiding voor het soort profiel 

Typische soorten profiel zijn: dwarsprofiel, lengteprofiel. 

ProfielSoort


Aquo

Watersysteem

referentievlak

Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. 

Typische referentievlakken voor hoogte zijn: NAP, streefpeil, peilbesluit, kant verharding, maaiveld.

ReferentievlakkenDieptematen


Aquo

Watersysteem

statusLeggerWatersysteem

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus


Project

Algemeen

statusLeggerWaterveiligheid

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd

LeggerStatus


Project

Algemeen

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

grondwaterkoppellijnID

Relatie naar grondwaterkoppellijn

brugID

Relatie naar brug

stuwID

Relatie naar stuw

bodemvalID

Relatie naar bodemvalNormGeparamProfielWaarde

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

codeVolgnummer

Een code die het volgnummer van een profielmeetpunt in het profiel weergeeft.

IntegerWatersysteem

soortParameter

Soort parameter van geparametriseerd profiel. 

Voorbeelden van parameters zijn bodemhoogte kantwater enz

TypeParameterWatersysteem

waarde

Waarde punt van het betreffende geparametriseerd profiel.

DoubleWatersysteem

normgeparamprofielID

Relatie naar NormGeparamProfiel

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

typeRuwheid


TypeRuwheid
ruwheidLaag

Ruwheid van object  representatief voor begroeide toestand in de winter - hangt samen met typeRuwheid. Dit komt ipv "materiaal" van DAMO standaard. Ruwheid wordt verplicht gedefinieerd in het object HydroObject en kan optioneel gedetailleerd (per segment) worden ingevuld bij MetingProfielPunt of NormGeparametriseerdProfiel.

Double
ruwheidHoog

Ruwheid van object  representatief voor begroeide toestand in de zomer - hangt samen met typeRuwheid. Dit komt ipv "materiaal" van DAMO standaard. Ruwheid wordt verplicht gedefinieerd in het object HydroObject en kan optioneel gedetailleerd (per segment) worden ingevuld bij MetingProfielPunt of NormGeparametriseerdProfiel.

Double