Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Hier betreft het de toplaag van een asfaltbekleding.De afbakening in dwarsrichting van een aantal bekledingconstructies.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via Bekledingslaag-Toplaag)

Keringen

BekledingConstructie, Slijtlaag


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Bekledingsvlakken worden overgenomen uit de BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van luchtfoto’s en veldkennis. Hoogte wordt toegekend adhv GPS of laseraltimetriedata (Bron: HHNK Object- en gegevens handboek GIS Waterkeringen).Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingToplaagAsfalt


Aquo

Keringen

typeConstructieOpbouw

Constructieopbouw bekleding op dijk. Selectie is beperkt tot enkele voorgedefinieerde waarden.

TypeConstructie Opbouw


WTI

Keringen

dikteAsfalt

Dikte asfalttoplaag in geval van WAB, OSA of gepenetreerde breuksteen

Double

m

WTI

Keringen

dichtheidAsfaltmengsel

Dichtheid asfaltmengsel

Double

kg/m³

WTI

Keringen

steenDiameter

Steendiameter van de gepenetreerde breuksteen

Double

m

WTI

Keringen

schadelijkeBegroeiing

Wel/geen schadelijke begroeiing. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden

WelGeen


WTI

Keringen

zandWaterUittreding

Wel/geen zand en/of wateruittreding. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden.

WelGeen


WTI

Keringen

gewenstPercentageMortel

Gewenst mortelpercentage bij aanleg open steen asfalt bekleding.

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageBitumen

Massapercentage bitumen in procenten.

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageHolleruimte

Percentage holle ruimte in geval van WAB

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageSteenslagGrind

Massapercentage steenslag/grind (> 2mm)

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageVulstof

Massapercentage vulstof (< 63 mm)

Percentage

%

WTI

Keringen

percentageZand

Massapercentage zand (< 2mm en > 63 mm) bij WAB

Percentage

%

WTI

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringenBijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Gekopieerd uit: TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van: TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen


Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling. In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

Toplaag - ondergrond

Toplaag - geokunststof- ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond