Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Deklaag op drukke plaatsen, bv. van mortel op vloeren of van asfalt op wegen

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Bij wegen: dunne laag vloeibitumen of bitumenemulsie die wordt aangebracht op een asfaltbetonbekleding om de bekleding te conserveren, afgestrooid met steenslag of grind om het aanzicht te verbeteren.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Keringen

ToplaagAsfalt


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

hyperlink

Verwijzing naar een bron(document) waarin nadere informatie omtrent het object is vastgelegd.


Toelichting:

Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden.

StringKeringen

opmerking

Een nadere toelichting

StringKeringen

toplaagAsfaltbekledingID

Relatie naar ToplaagAsfaltbekleding

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen