Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Overgangsconstructie: Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.

Teenconstructie: Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting.

Herkomst definitie: Teenconstructie Aquo, Overgangsconstructie Aquo


Toelichting

Een teenconstructie in aanbouw (Links) en afgeronde overgangsconstructie (rechts)


Geometrie


Vlak

Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Keringen

BekledingConstructie


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in  

Producten

Beheerregister Waterkeringen, Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Geen omschrijving beschikbaar.

Lijn

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


TeenOvergangsconstructie

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeOvergangsconstructie

Nadere aanduiding van het type teenconstructie/overgangsconstructie.

TypeOvergangsconstructieKeringen

hoogteBovenkant

Hoogte van de bovenkant van de wand

Double

mbekledingConstructieID

Relatie naar BekledingConstructie

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen

TeenOvergangsconstructieLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

TeenOvergangsconstructieID

Relatie naar TeenOvergangsconstructie

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object als (2D/3D) lijn.

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Verschillende onderdelen van een overgangsconstructie, gestorte betonband, losgestorte filterlaag, geotextiel en een ‘druppelvormige’ afaltlaag (boven) en het ontwerp (onder).
Dwarsprofiel van een dijk (boven) met de meest voorkomende bekledingen, bovenaanzicht dijk opgedeeld in vlakken die gebaseerd zijn op plaatsbepalingspunten.


Een ontwerptekening van een teenconstructie met teenbestorting (paars)