Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.

Herkomst definitie: Aquo (verouderd)


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via Bekledingslaag)

Keringen

BekledingConstructieRelaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Beschrijving filterlaag

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Bekledingsvlakken worden overgenomen uit de BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van luchtfoto’s en veldkennis. Hoogte wordt toegekend adhv GPS of laseraltimetriedata (Bron: HHNK Object- en gegevens handboek GIS Waterkeringen).Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Eenheid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

dikte

Dikte van de filterlaag steenzetting in cm

Double

cm

Project

Keringen

korrelverdeling

Korrelverdeling van de bovenste filterlaag

Double

m/percentiel

Project

Keringen

porositeit

Porositeit van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag), gedefinieerd als de verhouding tussen het porienvolume en het totale volume.

Double

ratio

WTI

Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekleding UitvulFilterVlijlaag


Aquo

Keringen

typeFilterlaag

Type filterlaag bij OSA

TypeFilterlaag


WTI

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Gekopieerd uit: TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van: TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen


Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling. In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

Toplaag - ondergrond

Toplaag - geokunststof- ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond